HAITTAAKO PIRSTALEINEN TUOTETIETO LIIKETOIMINTAASI?   

SOVELIA TUOTETIEDON HALLINNAN JA TIEDONKULUN YTIMESSÄ

MIKSI TUOTETIEDON HALLINTA JA
TIEDON AUTOMATISOINTI YRITYKSISSÄ ON NIIN TÄRKEÄÄ?

Yrityksen toiminnan kannalta tärkeää tuotetietoa kertyy jatkuvasti ja sitä tuottaa tai käsittelee usein suuri joukko ihmisiä.

Pirstaleinen ja hajautunut tuotetieto ja polveileva tiedonkulku johtaa usein siihen, että tiedon keräämiseen ja jakamiseen kuluu paljon aikaa, ja osa tarvittavasta tiedosta voi olla vanhentunutta tai jopa virheellistä.

Siksi tuotetiedon laadun sekä tiedonhallinnan sujuvuuden, tehokkuuden/nopeuden ja luotettavuuden kehittäminen ovat usein yksi tärkeimpiä tekijöitä koko yrityksen toiminnan tehostamisessa, parantamisessa ja kasvun mahdollistamisessa.

Miksi valita juuri Sovelia?

Lue kuinka voit hyötyä Sovelia PLM- ja Configurator -järjestelmistä

KASVAA YRITYKSESI KANSSA

KASVAA YRITYKSESI KANSSA

Hyvän PLM-järjestelmän tulee olla skaalautuva, mikä tarkoittaa, että se pystyy käsittelemään kasvavaa määrää paitsi tuotteita, käyttäjiä ja data, niin tarvittaessa myös toiminnallisuutta ja eri järjestelmien välisiä yhteyksiä yrityksesi laajentuessa - suorituskyvystä tai toimivuudesta tinkimättä.

Yrityksen kasvaessa tai tarpeiden muuten  muuttuessa Sovelia-ratkaisua voidaan joustavasti muokata tai laajentaa niin uusilla toiminnallisuusmoduuleilla eli templaateilla, integraatioilla kuin asiakaskohtaisilla konfiguraatioillakin.

YHTEISTYÖ JA AJANTASAINEN TIETO

YHTEISTYÖ JA AJANTASAINEN TIETO

Sovelian avulla oikeat ja ajantasaiset tuotetiedot ovat aina helposti ja hallitusti kaikkien tarvittavien osapuolten saatavilla tuotteen koko elinkaaren ajan.

Sovelia PLM- ja Configurator -ratkaisut helpottavat myös yhteistyötä ihmisten, tiimien ja toimintojen välillä. Sujuva ja hallittu tuotetiedon käsittely niin suunnittelussa, valmistuksessa, myynnissä, asiakastuessa kuin huollossakin mahdollistaa mm. tehokkaammat prosessit, nopeammat toimitukset, ja paremman asiakastyytyväisyyden.

LEAN-JÄRJESTELMÄÄN POHJAUTUVA

LEAN-JÄRJESTELMÄÄN POHJAUTUVA

Sovelian käyttönotto tarjoaa hyvän tilaisuuden prosessien kehittämiseen, mutta järjestelmän on myös mukauduttava yrityksen työnkulkuihin ja menettelyihin ollakseen tehokas. PLM-järjestelmän sovitus yrityksen käytäntöjä vastaavaksi varmistaa, että kaikki prosessit ovat optimoituja, virtaviivaisia ​​ja tehokkaita.

Sovelia PLM on menestyvien teollisuusyritysten parhaisiin käytäntöihin perustuva yrityskohtaisesti konfiguroitava ratkaisu. Valmiisiin ns. templaatteihin ja avoimeen tietomalliin pohjautuva järjestelmä mahdollistaa ripeän ja joustavan käyttöönoton.

HELPPO JA HALLITTU TIEDONKÄSITTELY JA -SIIRTO

HELPPO JA HALLITTU TIEDONKÄSITTELY JA -SIIRTO

Sovelia PLM automatIsoi prosesseja, mikä vähentää tuotteen elinkaaren hallintaan kuluvaa aikaa ja vaivaa. Tietoja voidaan myös siirtää eri järjestelmien (esim. CAD, ERP, CRM) välillä ja Sovelia PLM:n käyttö hoituu kätevästi vaikka oman mobiililaitteen nettiselaimella.

Sovelia Configurator toimii niin myynti-, tuote- kuin suunnittelukonfiguraattorina. Tehokas sääntömoottori ja liitynnät muihin järjestelmiin mahdollistavat mm. reaaliaikaiset laskennat sekä automatisoidun dokumenttien luonnin. Loppuasiakas voi joko itse tai yhdessä myynnin kanssa konfiguroida tuotteen sopivaksi ja visualisoida lopputuotteen, tai ratkaisu voi toimia pelkästään yrityksen omana ja mahdollisten jälleenmyyjien sisäisenä työkaluna.

Tutustu tuotteeseen - Sovelia PLM

Tutustu tuotteeseen - Sovelia PLM

TEHOKAS RATKAISU TUOTTEEN ELINKAAREN HALLINTAAN

Paranna tuotetiedon laatua ja varmista sen helppo ja hallittu käyttö eri liiketoimintaprosesseissa.

Sovelia PLM:n avulla yritykset pääsevät hyödyntämään kestäviä ja tehokkaita liiketoimintaprosesseja tuotteen koko elinkaareen ajan, aina konseptisuunnittelusta tuotteen käytöstä poistoon ja kierrätykseen saakka.

Tutustu tuotteeseen - Sovelia Configurator

Tutustu tuotteeseen - Sovelia Configurator

AUTOMATISOI TIEDONKULKU MYYNNISTÄ TUOTANTOON

Symetrin myyntikonfiguraattori ja Configure-to-Price Quote -ratkaisut mahdollistavat tilauskohtaiset tuotekonfiguraatiot ja hinnoittelun.

Tuotteen teknisestä rakenteesta tulee myös selkeä markkinointityökalu. Tarjoukset, piirustukset ja 3D-suunnittelutiedot ovat välittömästi käytössänne.

Janne Talvitie

Janne Talvitie

Finland Tuotesuunnittelu- ja PLM-ratkaisut
Marko Aivio

Marko Aivio

Finland Tuotesuunnittelu- ja PLM-ratkaisut
Markku Koistinen

Markku Koistinen

Finland Director Finland, Product Design & Lifecycle