Autodesk Inventor lujuuslaskentakurssi

Haluatko nopeasti tarkastella suunnitelmasi kestävyyttä käyttöolosuhteissaan? Osallistumalla tälle kurssille saat opastusta ohjelman ominaisuuksista ja valitun laskentamallin mahdollisista rajoituksista.

Komennot läpikäydään käyttöliittymästä normaalin työkulun parissa laskien lujuuksia ja ominaistaajuuksia sekä sauva-analyyseja. Kuormitustilanteista käydään läpi piste-, viiva-, pintakuormitus, tutustutaan materiaalien lujuusteknillisiin ominaisuuksiin käytännön esimerkkien avulla.

Onko nykyinen laskentaprosessi mielestäsi hidas?
Kurssilla käydään läpi laskentamallin kokoonpanon ja/tai osan oikeanlainen yksinkertaistaminen, hyvä mallinnustapa ja kappaleen optimointi varioituvalla tuotemallilla.

Miten teorian käyttäminen ja sen hyödyntäminen ohjelmistossa onnistuu, huomioiden varsinainen ohjelman vaatima ”näppäintekniikka"?
Kurssilla saat valmiudet oikean laskentamallin valitsemiseen ja sen soveltaminen käytännön konesuunnittelussa. Saadut tulokset tarkistetaan kappaleeseen syntyvien veto-, puristus- ja leikkausjännityksien vertailu suhteessa muodonmuutokseen ja sitä kautta varmuuskertoimen määritykseen.

Ovatko nyt saamasi laskentatulokset oikein? Oletko varma tuloksista?
Kurssin kautta saat valmiudet oikean laskentaelementin ja tarkkuuden, iteratiivisen laskennan, käyttämiseen eri tapauksissa, raportointi tuloksista onnistuu kurssin jälkeen numeerisessa ja graafisessa tilassa.

Tuntuuko reaktiovoimien määritys ja liikerajoitteiden hallinta hankalalta?
Kurssilla käydään myös läpi tukivoimien määritys automaattisesti ja manuaalisesti FEA -moduulissa sekä tukivoimien siirto dynaamisesta simulaatiosta staattiseen laskentaan.

Tulevat kurssipäivät

Kurssia ei ole aikataulutettu kalenteriin.

Lähettämällä meille viestin, olemme yhteydessä kurssin järjestämiseksi.

Viestisi kurssiin liittyen on lähetetty.

Otamme sinuun pian yhteyttä.

Lähetä viesti kurssista

By submitting this form you consent to our Privacy Policy and to us storing information that you provide (i.e allergies or similar).