Yhteyshenkilö

Kysyttävää? Täytä alla oleva lomake ja otamme sinuun yhteyttä niin pian kuin mahdollista!

Lidan Marine

”Valitsimme Sovelian erityisesti siksi, että se tukee kasvuamme".

Lidan Marine suunnittelee ja valmistaa pääasiassa laivoissa ja merellä käytettäviä vinssejä ja nostinjärjestelmiä. Tehostaakseen tuotekehitystä Lidan Marine päätti investoida PLM-ratkaisu Soveliaan.

 

Haasteet

  • Suunnitteluosaston nopea kasvu
  • Työskentelyn tehostaminen
  • Suunnitteluympäristön ja toiminnanohjausjärjestelmän välillä ei ole automaattista linkkiä, joten monet työvaiheet joudutaan hoitamaan manuaalisesti

 

Ratkaisu

  • Sovelia Lean PLM -ratkaisu korvaa manuaalisen prosessin automatisoidulla prosessilla
  • Kaikki suunnittelijat on koulutettu Sovelian käyttöön
  • CAD-ympäristön osarakenteet on linkitetty toiminnanohjausjärjestelmään
  • Integroimalla suunnittelutiedot toiminnanohjausjärjestelmään varmistetaan, että vain hyväksytyt osaluettelot ja piirustukset luovutetaan eteenpäin


Hyödyt 

  • Toiminnanohjausjärjestelmän sijasta osatietoja voidaan nyt käsitellä suoraan Autodesk Inventorissa
  • Manuaalinen työ ja siitä johtuvat virheet vähentyvät merkittävästi
  • Rakenteita voidaan käyttää helposti uudestaan arvoketjun jokaisessa vaiheessa

 

”Sovelia on oikea järjestelmä tukemaan kasvuamme. Uskomme saavuttavamme tulevaisuudessa merkittävää ajansäästöä, koska pääsemme hyödyntämään turvallista prosessia, joka tehostaa suunnitelmien uudelleenkäyttöä koko ketjussa, ja monet manuaalisista työvaiheista pystytään poistamaan kokonaan.” 

Henrik Eriksson, Lidan Marinen tekninen päällikkö ja PLM-järjestelmän hankinnan alkuunpanija

Marko Aivio,
Marko Aivio Sähköpostimarko.aivio@symetri.com Puhelin+358 400 439 703
Markku Koistinen,
Markku Koistinen Sähköpostimarkku.koistinen@symetri.com Puhelin+358 400 461 153
Michael Nyman,
Michael Nyman Sähköpostimichael.nyman@symetri.com Puhelin+358 40 7577 219
Mikko Viertola, Director MFG Business Unit
Mikko Viertola Director MFG Business Unit Sähköpostimikko.viertola@symetri.com Puhelin+35 85 04 69 00 10