BIM Track

BIM Track

Viestintäalusta BIM-koordinointiin

BIM-tiedon keskitettyyn koordinointiin 

BIM Track tuo koordinointihaasteiden ratkaisemisessa tarvittavat tiedot tiimien ja sidosryhmien saataville. Suunnitteluryhmän jäsenet voivat kommentoida ongelmakohtia ja lukea muiden vastauksia suoraan suunnitteluohjelmistossa, ja ulkopuoliset voivat tarkastella ongelmaa sen alkuperäisessä kontekstissa. Takkuava ja hidas tiedonvaihto johtaa viivästyksiin ja ylimääräisiin kustannuksiin. BIM Track -ohjelmaa voi käyttää suoraan suunnitteluohjelmistosta käsin tai selainpohjaisella nettialustalla. Kahdensuuntaisen tiedonvaihdon ansiosta ongelmia voidaan siirtää järjestelmästä toiseen BCF-tiedostomuodossa ja IFC-malleja voidaan tuoda BIM Track -ohjelmiston maksuttomaan nettipohjaiseen katseluohjelmaan, jolla ongelmakohtia voidaan tarkastella alkuperäisessä kontekstissaan ilman CAD-ohjelmistoa. 

Metadata, kuten esimerkiksi tärkeysjärjestys, tiimit ja alueet, mahdollistaa koordinoinnin etenemisen seurannan ilman ylimäsäräistä vaivannäköä. Oikea tieto oikeiden päätösten taustalla parantaa projektinhallintaa. 

 

Koe BIM Track 


BIM Track -ohjelmiston edut
 

  • Ongelmaan liittyvä ajantasainen tieto on välittömästi pilvessä kaikkien arvioitavissa ja kommentoitavissa 
  • Nettipohjainen alusta parantaa tiedon saatavuutta ja läpinäkyvyyttä myös ulkopuolisille sidosryhmille 
  • Ongelmien ratkaisu nopeutuu, kun kaikki tieto sijaitsee yhdessä paikassa 
  • Kontekstipohjaista työnkulkua voidaan hyödyntää suoraan suunnitteluohjelmistossa 
Jan Tore Bugge

Jan Tore Bugge

Product Manager Naviate

Sinua voisi kiinnostaa myös