Symetri Leadership

Jens Kollserud

Jens Kollserud

Toimitusjohtaja (CEO)
Jens aloitti Symetrillä vuonna 2009 liiketoimintayksikön vetäjänä ja toimi erilaisissa tehtävissä ennen nimitystään toimitusjohtajaksi vuonna 2016. Alalla 20 vuotta työskennelleellä Jensillä on vankka kokemus kansainvälisten tiimien menestyksekkäästä johtamisesta ja liiketoiminnan kasvattamisesta. Symetrin toimitusjohtajana hän vastaa yrityksen operatiivisesta toiminnasta ja liiketoiminnan kehittämisestä. Hän pyrkii haastamaan kollegoitaan ja saa itse innoitusta omistautuneilta ihmisiltä, jotka haluavat työskennellä älykkäämmin paremman tulevaisuuden puolesta kehittämällä merkityksellisiä muutoksia edistäviä teknologioita ja kytkemällä niitä ihmisten arkeen.
Trude Berg

Trude Berg

Markkinointijohtaja
Vuonna 2012 Symetrin palvelukseen tullut Trude aloitti markkinointijohtajana vuonna 2015, tavoitteenaan markkinointiorganisaation toiminnan tehostaminen toimintoja keskittämällä ja modernisoimalla. Nyt kun nämä tavoitteet on saavutettu, Trude keskittyy edistämään Symetrin globaalia brändiä johtavana ratkaisutoimittajana ja toimialansa ajatusjohtajana. Trude pitää ongelmien ratkaisemisesta, ja siinä häntä auttavat 30 vuoden kokemus ohjelmistoalalta ja vahva luottamus huippuluokan tiimityöskentelyyn.
Raymond Paulsen

Raymond Paulsen

Autodesk-liiketoiminnan johtaja
Raymond aloitti Symetrillä vuonna 2001, ja hänet nimitettiin Autodesk-liiketoiminnan johtajaksi vuonna 2017. Ennen tätä Raymond johti omaa yritystään kahdeksan vuotta. Vankan rakennusalan taustansa ansiosta Raymondilla on mittava kokemus kaikesta Autodeskiin liittyvästä. Nykyään hän vastaa Symetrin globaalista Autodesk-liiketoiminnasta ja perustaa toimintansa ajatukseen, että menestyäkseen kannattaa koota ympärilleen osaavia ihmisiä, jotka syttyvät innovoinnista ja älykkäämmästä työskentelystä.
Sveinung Vik

Sveinung Vik

Talousjohtaja (CFO)
Sveinung tuli Symetrin palvelukseen vuonna 2014, ja hänet nimitettiin talousjohtajaksi vuonna 2017. Symetrillä hän on toiminut eteenpäin ajavana voimana useissa mittavissa muutosprosessissa ja uudelleenjärjestelyissä. Kokeneena yritystalouden asiantuntijana Sveinung osaa edistää pitkän aikavälin kasvua ja toteuttaa strategisia muutoksia. Sveinung suhtautuu intohimoisesti ihmisten väliseen yhteistyöhön ja prosessien modernisointiin.
Fredrik Andersson

Fredrik Andersson

Tietohallintojohtaja
Fredrik aloitti Symetrillä IT-palveluiden tiiminvetäjänä vuonna 2018. Vuonna 2020 hänet nimitettiin IT-johtajaksi, missionaan yrityksen sisäisen IT-tiimin kehittäminen. Valmistavassa teollisuudessa, vähittäismyynnissä ja infra-alalla IT-asiantuntijana toiminut Fredrik on luotettava kumppani, kun tavoitteena on rakentaa IT-prosesseja, jotka tukevat liiketoiminnan prosesseja ja suorituskykymittareiden toteutumista sekä virtaviivaistavat työnkulkuja. Fredrikin toimessa asiakkaita ovat kollegat, ja hän on sitoutunut tukemaan heitä niin ongelmanratkaisussa kuin varmistamalla IT-ympäristön toimivuuden.
Johan Lundqvist

Johan Lundqvist

Henkilöstöjohtaja
Johan aloitti Symetrillä henkilöstöjohtajana vuonna 2020. Tämän henkilöstöhallinnon rautaisen ammattilaisen tavoitteena on tukea Symetrin ylempää johtoa ja auttaa määrittelemään toimintalinjat, jotka tukevat esimiehiä ja henkilöstöä, vahvistavat Symetri Way -visiota sekä auttavat meitä jatkuvasti vahvistamaan kykyämme johtaa tiimejä menestykseen. Johanin johtoajatuksena on menestyksen luominen ihmisten kautta sekä johtajien ja henkilöstöä jatkuva kehittäminen.
Per Carlsson

Per Carlsson

Johtaja, rakentaminen ja infrastruktuuri
Per aloitti Symetrillä vuonna 2008 ja on sittemmin toiminut useissa erilaisissa johdon tehtävissä. Nykyään hän vastaa Symetrin rakennus- ja infrastruktuurialan myynnistä ja operatiivisesta toiminnasta Pohjoismaissa. Perillä on yli 20 vuoden kokemus ohjelmistoteollisuudesta. Toimialan kehittäminen on Perin intohimo, ja hän on vahvasti sitä mieltä, että digitalisaatio on vastaus kaupungistumisen ja kestävän kehityksen haasteisiin.
Mikko Viertola

Mikko Viertola

Johtaja, Symetri Technology Unit
Mikko tuli Symetrille vuonna 2011 ja toimi useita vuosia valmistavan teollisuuden liiketoimintaryhmän vetäjänä ennen nimitystään Symetrin teknologiayksikön johtajaksi vuonna 2020. Nykyään hän johtaa globaalia tuotetiedonhallintaan, tuotekehitykseen ja markkinointiin erikoistunutta ammattilaisten tiimiä auttaen meitä toimittamaan älykkäämpiä sovelluksia asiakkaillemme kaikkialla maailmassa. Mikolla on yli 25 vuoden kokemus liiketoiminnan kehittämisestä teollisuusyrityksissä, ja hän on erityisen sitoutunut auttamaan asiakkaita saavuttamaan tavoitteensa johtavien digitaalisten ratkaisuiden älykkäällä käytöllä.
Anders Mellingen

Anders Mellingen

Johtaja, Tuotesuunnittelu ja elinkaarenhallinta, Pohjoismaat
Anders tuli Symetrille vuonna 2000 ja toimi Norjassa valmistavan teollisuuden Business Area Managerina useita vuosia ennen kuin aloitti Pohjoismaiden tuotesuunnittelu ja elinkaarenhallinta -toimintayksikön johtajana vuonna 2020. Andersille on kertynyt yli 25 vuoden kokemus sekä tekniikan että vaativan ratkaisumyynnin saralta, ja kuluneina vuosikymmeninä hän on osallistunut aktiivisesti sekä Symetrin että koko toimialan kehittämiseen.
David Hughes

David Hughes

Managing Director, UK
David aloitti Excitech-liiketoiminnan johtajana vuonna 2015 ja vastaa nyt Symetri UK:n toiminnasta. Ennen Symetriä Davidilla on 20 vuoden kokemus myynnistä, markkinoinnista ja liikkeenjohdosta sekä suuryrityksien palveluksessa että itsenäisenä konsulttina. David on myös toiminut yrittäjänä 40 henkeä työllistävässä yrityksessä, ja hän tuo Symetriin vahvaa osaamista niin johtamisen, strategista osaamisen kuin liiketoiminnan kehittämisen saralla. David on Lean-ajattelun intohimoinen kannattaja. Hänen mielestään Lean on keskeinen tekijä jokaisen yrityksen kehittämisessä, sillä Lean nostaa ihmisen ja asiakkaiden kokeman arvon kehitystyön keskiöön.