RAKENNUKSEN ELINKAARIARVIOINTI (LCA)

Rakennuksen elinkaariarviointi (Building Lifecycle Assessment) on tieteeseen perustuva menetelmä rakennuksen elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten arviointiin. Metodologia auttaa mittaamaan ja vähentämään rakennusten ympäristövaikutuksia, saavuttamaan vihreän rakentamisen (Green Building) sertifikaattivaatimukset ja noudattamaan säännöksiä ja lakeja, jotka ovat tänä päivänä pakollisena osana suunnittelua monissa maissa.

Rakennuksen elinkaariarviointiin liittyvän ratkaisutarjontamme avulla tuemme asiakkaitamme ympäristövaikutusten analysoinnissa rakennuksen koko elinkaaren ajalta, huomioiden ilmastonmuutospotentiaalin (GWP) ja muut ympäristövaikutukset. Näin yritys voi vaikuttaa projektiensa ja tuotteidensa hiilipäästöihin, esimerkiksi materiaalivalintojen kautta.

Ratkaisutarjontamme sisältää One Click LCA -teknologian, jota täydentävät konsulttipalvelumme. Näiden avulla toimiala pystyy analysoimaan ja tekemään ympäristön kannalta hyviä, tietoisia päätöksiä projektin koko elinkaaren aikana, alkaen konseptoinnista yksityiskohtaisiin suunnitelmiin, hankintaan, käyttöön sekä materiaalien purkamiseen ja uudelleenkäyttöön.

Rakennusteollisuuden ympäristötavoitteet ulottuvat myös rakentamisessa käytettäviin tuotteisiin, ja tässä valmistavan teollisuuden yritykset ovatkin nähneet kasvavan tarpeen tuottaa ympäristöselosteita (EPD) tuotteen elinkaarenaikaisten ympäristövaikutusten määrittämiseksi ja viestimiseksi eteenpäin. Yhdessä One Click LCA-asiantuntijoiden kanssa autamme asiakkaitamme luomaan ja tuottaman näitä kolmannen osapuolen varmistamia ympäristöselosteita (EPD).

One Click LCA

One Click LCA on maailman johtava helppokäyttöinen ja automatisoitu elinkaariarviointiohjelmisto, jonka avulla voit laskea ja vähentää rakennus- ja infrastruktuurihankkeiden, tuotteiden sekä portfolion ympäristövaikutuksia. Sen avulla tuotevalmistajat voivat myös luoda ja julkaista kolmannen osapuolen vahvistamia ympäristöselosteita (EPD).

Palvelut

Asiantuntijamme auttavat projektin ja tuotteen koko elinkaaren aikaisten päästöjen analysoinnissa ja niihin liittyvien tietoisten päätösten tekemisessä.

  • Rakennuksen elinkaariarvioinnin palvelut (Building LCA)
  • Rakennuksen hiilijalanjäljen optimoinnin palvelut (Building Carbon Optimization)
Mikko Viertola

Mikko Viertola

Chief Technology Officer
Jyrki Petsalo

Jyrki Petsalo

Finland Rakennussuunnittelun ratkaisut