Projektin läpivienti

Tehokkaan käyttöönoton ansiosta sijoituksesi Symetrin ratkaisuihin maksaa itsensä nopeasti takaisin

Projektin läpivienti palveluna

Uusien teknologioiden ja prosessien käyttöönotto toteutetaan usein yhdessä tai useammassa vaiheessa. Suuremmissa projekteissa yleensä jo ensimmäistä vaihetta voidaan hyödyntää saman tien, jotta voidaan taata investoinnin mahdollisimman nopea takaisinmaksu.

Ketterän Agile-mallin pohjalta kehitetyn käyttöönottoratkaisumme kulmakiviä ovat säännölliset projektitapaamiset, yhdessä sovittu toimintasuunnitelma ja selkeä tavoite. Ratkaisu jakautuu neljään vaiheeseen.

1. Valmistelu: liiketoiminta-analyysi

Workshop-muotoisessa liiketoiminta-analyysissa yrityksen liiketoiminnan prosessit ja toiminnot käydään läpi yksityiskohtaisesti. Workshopin pohjalta laadimme konkreettisen ehdotuksen siitä, miten prosesseja on mahdollista kehittää Symetrin tarjoamilla tehokkailla, suunnittelun optimointiin ja tiedonhallintaan kehitetyillä ratkaisuilla. Ehdotus sisältää yksityiskohtaisen kuvauksen tulevista työvaiheista, toteutusaikataulun ja kustannusarvion.

2. Hankesuunnitteluvaihe, jossa analysoimme yksityiskohtaisesti, mikä ratkaisu vastaa asiakaskohtaisiin tarpeisiinne.

Hankesuunnitteluvaiheessa varmistamme ehdottamamme ratkaisun ja yksilöllisten tarpeiden yhteensopivuuden käytännössä. Selvityksen lopputuloksena laadimme lopullisen projektisuunnitelman ja annamme tarkan arvion ratkaisun toimeenpanon edellyttämästä työmäärästä. Selvityksen aikana analysoimme asiakkaan vaatimukset, laadimme suunnitelman vaatimusten toteuttamiseksi ja rakennamme ratkaisun, jolla tavoite voidaan saavuttaa.

Lopputuloksena asiakas saa yksityiskohtaisen toteutuskuvauksen ja tarkan arvion ratkaisun toimeenpanon edellyttämästä työmäärästä. Hankesuunnittelua edellytetään, jotta palveluillemme voidaan määrittää kiinteä hinta. 

Hankesuunnittelun keskeiset vaiheet:

 • Käsitteellinen analyysi
 • Perehdytys ratkaisun toiminnallisuuteen
 • Malli soveltuvuusanalyysista
 • Olemassa olevan datan analysointi
 • Työmäärän arviointi
 • Vaiheistettu projektisuunnitelma

 

3. Käyttöönotto

Symetrin tarjonta perustuu helppokäyttöisiin, sujuvasti käyttöön otettaviin valmiisiin ratkaisuihin.

Lean-ajatteluun pohjautuva käyttöönottoratkaisumme nopeuttaa projektien toteutusta merkittävästi. Kustannustehokas ja ketterä malli on kehitetty varmistamaan ratkaisun sujuva ja onnistunut käyttöönotto.

Ratkaisumme koostuu seuraavista vaiheista:

 • Ratkaisun konfigurointi yrityksen vaatimuksiin
 • Ratkaisun integrointi yrityksen tietojärjestelmiin
 • Loppukäyttäjille suunnattujen materiaalien laatiminen
 • Integroinnin ja käyttäjien hyväksymisen testaus
 • Loppukäyttäjien koulutus
 • Tiedonsiirto
 • Ratkaisun käyttöönotto ja siihen liittyvä tuki
 • Palautteen kerääminen ja dokumentointi
 • Vastuun luovutus tukitiimille
 • Projektin lopetus

 

4. Järjestelmäintegraatio

Ratkaisumme ovat sujuvasti integroitavissa asiakkaiden tietoteknisiin ympäristöihin. Tyypillisimpiä ovat suunnitteluohjelmiston ja toiminnanohjausjärjestelmän väliset integraatiot.

SOVELIA ® PLM, CQFlexMon ja CQi-ratkaisumme on integroitavissa seuraaviin CAD-järjestelmiin: Autodeskin ohjelmistot, SolidWorks, Creo, ePlan ja E3 Systems.
Myös Microsoft Office -ohjelmistot ovat integroitavissa ratkaisuihimme.

Ota yhteyttä

Marko Aivio

Marko Aivio

Finland Tuotesuunnittelu- ja PLM-ratkaisut
Markku Koistinen

Markku Koistinen

Finland Director Finland, Product Design & Lifecycle
Janne Talvitie

Janne Talvitie

Finland Tuotesuunnittelu- ja PLM-ratkaisut