Symetri Leadership

Jens Kollserud

Jens Kollserud

Toimitusjohtaja (Chief Executive Officer)
Jens aloitti Symetrillä vuonna 2009 liiketoimintayksikön vetäjänä ja toimi erilaisissa tehtävissä ennen nimitystään toimitusjohtajaksi vuonna 2016. Alalla 20 vuotta työskennelleellä Jensillä on vankka kokemus kansainvälisten tiimien menestyksekkäästä johtamisesta ja liiketoiminnan kasvattamisesta. Symetrin toimitusjohtajana hän vastaa yrityksen operatiivisesta toiminnasta ja liiketoiminnan kehittämisestä. Hän pyrkii haastamaan kollegoitaan ja saa itse innoitusta omistautuneilta ihmisiltä, jotka haluavat työskennellä älykkäämmin paremman tulevaisuuden puolesta kehittämällä merkityksellisiä muutoksia edistäviä teknologioita ja kytkemällä niitä ihmisten arkeen.
Trude Berg

Trude Berg

Chief Brand Officer
Vuonna 2012 Symetrin palvelukseen tullut Trude aloitti brändijohtajana vuonna 2015, tavoitteenaan markkinointiorganisaation toiminnan tehostaminen toimintoja keskittämällä ja modernisoimalla. Nyt kun nämä tavoitteet on saavutettu, Trude keskittyy edistämään Symetrin globaalia brändiä johtavana ratkaisutoimittajana ja toimialansa ajatusjohtajana. Trude pitää ongelmien ratkaisemisesta, ja siinä häntä auttavat 30 vuoden kokemus ohjelmistoalalta ja vahva luottamus huippuluokan tiimityöskentelyyn.
Sveinung Vik

Sveinung Vik

Talousjohtaja (Chief Financial Officer)
Sveinung tuli Symetrin palvelukseen vuonna 2014, ja hänet nimitettiin talousjohtajaksi vuonna 2017. Symetrillä hän on toiminut eteenpäin ajavana voimana useissa mittavissa muutosprosessissa ja uudelleenjärjestelyissä. Kokeneena yritystalouden asiantuntijana Sveinung osaa edistää pitkän aikavälin kasvua ja toteuttaa strategisia muutoksia. Sveinung suhtautuu intohimoisesti ihmisten väliseen yhteistyöhön ja prosessien modernisointiin.
Mikko Viertola

Mikko Viertola

Chief Technology Officer
Mikko tuli Symetrille vuonna 2011 ja toimi useita vuosia valmistavan teollisuuden liiketoimintaryhmän vetäjänä ennen nimitystään Symetrin CTO:ksi vuonna 2020. Nykyään hän johtaa globaalia tiimiä, joka vastaa Symetrin teknologiayksikön tuotevalikoimasta. Hän keskittyy myös etsimään uutta teknologiaa vahvistamaan kilpailukykyämme sekä virtaviivaistamaan sisäisiä prosessejamme älykkäämmän teknologian avulla. Mikolla on yli 25 vuoden kokemus liiketoiminnan kehittämisestä teollisuusyrityksissä, ja hän on erityisen sitoutunut auttamaan asiakkaita saavuttamaan tavoitteensa johtavien digitaalisten ratkaisuiden älykkäällä käytöllä.
Raymond Paulsen

Raymond Paulsen

Chief Revenue Officer, Autodesk
Raymond aloitti Symetrillä vuonna 2001, ja hänet nimitettiin Autodesk-liiketoiminnan johtajaksi vuonna 2017. Ennen Symetriä Raymond johti omaa yritystään kahdeksan vuotta. Raymondilla on laaja tausta alan yritysten kehittämisestä, ja vankka kokemus kaikesta Autodeskiin liittyvästä. Nykyään hän vastaa Symetrin globaalista yhteistyöstä Autodeskin kanssa ja uskoo, että menestyäkseen kannattaa ympäröidä itsensä osaavilla ihmisillä, jotka haluavat työskennellä innovatiivisesti ja tehokkaasti.
Johan Lundqvist

Johan Lundqvist

Chief People Officer
Johan aloitti Symetrillä henkilöstöjohtajana vuonna 2020. Tämän henkilöstöhallinnon rautaisen ammattilaisen tavoitteena on tukea Symetrin ylempää johtoa ja auttaa määrittelemään toimintalinjat, jotka tukevat esimiehiä ja henkilöstöä, vahvistavat Symetri Way -visiota sekä auttavat meitä jatkuvasti vahvistamaan kykyämme johtaa tiimejä menestykseen. Johanin johtoajatuksena on menestyksen luominen ihmisten kautta sekä johtajien ja henkilöstöä jatkuva kehittäminen.
Fredrik Andersson

Fredrik Andersson

Tietohallintojohtaja
Fredrik aloitti Symetrillä IT-palveluiden tiiminvetäjänä vuonna 2018. Vuonna 2020 hänet nimitettiin IT-johtajaksi, missionaan yrityksen sisäisen IT-tiimin kehittäminen. Valmistavassa teollisuudessa, vähittäismyynnissä ja infra-alalla IT-asiantuntijana toiminut Fredrik on luotettava kumppani, kun tavoitteena on rakentaa IT-prosesseja, jotka tukevat liiketoiminnan prosesseja ja suorituskykymittareiden toteutumista sekä virtaviivaistavat työnkulkuja. Fredrikin toimessa asiakkaita ovat kollegat, ja hän on sitoutunut tukemaan heitä niin ongelmanratkaisussa kuin varmistamalla IT-ympäristön toimivuuden.
Per Carlsson

Per Carlsson

Senior Director, Rakentaminen ja infrastruktuuri, Pohjoismaat
Per aloitti Symetrillä vuonna 2008 ja on sittemmin toiminut useissa erilaisissa johdon tehtävissä. Nykyään hän vastaa Symetrin rakennus- ja infrastruktuurialan myynnistä ja operatiivisesta toiminnasta Pohjoismaissa. Perillä on yli 20 vuoden kokemus ohjelmistoteollisuudesta. Toimialan kehittäminen on Perin intohimo, ja hän on vahvasti sitä mieltä, että digitalisaatio on vastaus kaupungistumisen ja kestävän kehityksen haasteisiin.
Anders Mellingen

Anders Mellingen

Senior Director, Tuotesuunnittelu ja elinkaarenhallinta, Pohjoismaat
Anders tuli Symetrille vuonna 2000 ja toimi Norjassa valmistavan teollisuuden Business Area Managerina useita vuosia ennen kuin aloitti Pohjoismaiden tuotesuunnittelu ja elinkaarenhallinta -toimintayksikön johtajana vuonna 2020. Andersille on kertynyt yli 25 vuoden kokemus sekä tekniikan että vaativan ratkaisumyynnin saralta, ja kuluneina vuosikymmeninä hän on osallistunut aktiivisesti sekä Symetrin että koko toimialan kehittämiseen.
Anders Jacobsson

Anders Jacobsson

Chief Operating Officer
Anders Jacobsson, COO, aloitti yrityksen palveluksessa vuonna 2022 ja liittyi samalla osaksi Symetrin johtoryhmää. Andersilla on yli 20 vuoden kokemus toimitusjohtajana ja johtajana sekä ohjemisto- että suunnittelualan yrityksissä. Hänellä on vankat johtamistaidot, näyttöä vahvoista taloudellisista tuloksista ja valtavasti intohimoa auttaa sekä työntekijöitä että asiakkaita menestymään. Anders haluaa luoda vahvoja suhteita, rakentaa innostavaa tiimityötä ja varmistaa, että työskentelemme älykkäämmin ja kestävämmin.
John Bartle

John Bartle

Senior Director, Iso-Britannia
John on työskennellyt Autodesk-ratkaisujen parissa vuodesta 1989 ja on toiminut Symetrin Iso-Britannian yksikön johtajana vuodesta 2021 lähtien. Koska Johnilla on tausta konetekniikassa ja useiden vuosien kokemus teknisenä ja toimitusjohtajana, soveltuu hän hyvin johtamaan liiketoimintayksikköämme Iso-Britanniassa. Hän haluaa rehellisellä johtamistyylillään auttaa tiimiään ja Symetrin asiakkaita saavuttamaan todellisen potentiaalinsa