KOULUTUSTARPEIDEN KARTOITUS

Tunnetko henkilöstösi osaamistason ja koulutustarpeet?

Tue suunnittelijoidesi tuottavuutta ja osaamisen kehittymistä

Symetrin toteuttama osaamistarpeiden kartoitus auttaa selvittämään suunnittelijoidesi vahvuudet ja nykyisen osaamisen. Kartoituksen pohjalta laadimme yksityiskohtaisen selvityksen nykyisestä osaamistasosta ja laadimme yrityksellenne räätälöidyn koulutussuunnitelman, joka tukee suunnittelijoiden tuottavuutta ja osaamisen kehittymistä. Kartoitus kohdistuu Autodesk-ohjelmistoja käyttävään henkilöstöön ja se toteutetaan haastatteluina, joissa hyödynnetään ennalta laadittua haastattelurunkoa. Ohjelmistotuntemusta testataan myös käytännössä.

Arvioinnin pohjalta jokaiselle suunnittelijalle laaditaan henkilökohtainen kehityssuunnitelmaehdotus, jonka tavoitteena on tukea tarvittavan osaamisen saavuttamista. Kartoituksen avulla voidaan myös tunnistaa ne käyttäjät, joista voisi kehittyä ”asiantuntijakäyttäjiä”. Lisäksi raportti sisältää laskelman siitä, millaisella aikataululla sijoitus maksaa itsensä takaisin, kun kaikki koulutukset on toteutettu.

Osaamistarpeiden kartoituksen kautta yrityksesi saa:

  • Yksityiskohtaisen selvityksen nykyisestä osaamistasosta ja räätälöidyn koulutussuunnitelmaehdotuksen
  • Henkilökohtaisen kehityssuunnitelman jokaiselle suunnittelijalle
  • ROI-laskelman

Ota yhteyttä

Marko Aivio
Marko Aivio
Product Design & Lifecycle
Markku Koistinen
Markku Koistinen
Product Design & Lifecycle
Mikko Viertola
Mikko Viertola
Director, Product Design & Lifecycle
Michael Nyman
Michael Nyman
Product Design & Lifecycle