CQi - avain CAD-ohjelmistojen vaivattomaan asennukseen ja ylläpitoon

Tehokkuus, joustavuus ja kustannussäästöt ovat aina arvostettuja asioita liike-elämässä. Yrityksen käyttämän teknologian on myös tuettava näitä tavoitteita.
Tässä blogissa kerromme asiakkaastamme, jonka CAD-ohjelmistojen päivitystarve ratkaistiin kehittämällämme CQi-ratkaisulla.

CQi - avain CAD-ohjelmistojen vaivattomaan asennukseen ja ylläpitoon

ASIAKKAAMME HAASTE

Asiakkaamme otti meihin yhteyttä, kun heidän vanha CAD-ohjelmisto oli pikaisesti korvattava uudella versiolla. Asiakkaamme haasteena oli, että päivityksen olisi sujuttava kitkattomasti siitäkin huolimatta, että heillä oli yli 40 CAD-ohjelmistojen käyttäjää eri ryhmistä ja jokaiselle käyttäjäryhmälle oli erilaiset ohjelmistopaketit. Täysin asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöidyt ohjelmistopaketit ja useat ohjelmistoversiot lisäsivät haastetta sekä se, että samalla vanhat verkkolisenssit haluttiin muuttaa itsenäisiksi lisensseiksi.

PERINTEINEN ASENNUSTAPA EI OLLUT VAIHTOEHTO

Perinteisesti yrityksissä on asennettu ja päivitetty CAD-ohjelmistoja manuaalisesti eli yrityksen IT-osasto luo ja tallentaa ohjelmistopaketteja keskitettyyn verkkoonsa ja asentaa nämä paketit yksittäisille tietokoneille. Asennuksen jälkeen jokaiselle tietokoneen käyttäjälle tai käyttäjäryhmälle lisätään juuri sille ominaisia ​​päivityksiä ja määrityksiä.  On sanomattakin selvää, että tällainen manuaalinen asennus ja päivitys vie aikaa ja samalla myös inhimillisten virheiden mahdollisuus kasvaa. Jokin ohjelmiston osa voi perinteisessä asennuksessa myös jäädä puuttumaan, tai ohjelmistoja asennetaan väärässä järjestyksessä, jolloin asennus voi keskeytyä ja se joudutaan aloittamaan alusta.

Myös virheet asetusten määrittelyssä voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä. Esimerkiksi virheelliset tiedostopolun määritykset tai yhteensopimattomat asetukset voivat estää ohjelmiston oikeanlaisen toiminnan. Tämä voi vaikuttaa CAD-ohjelmistolla tehtävän suunnittelutyön tehokkuuteen ja laatuun.

Perinteisellä asennustavalla asiakkaamme jokaiselle käyttäjälle olisi siis ladattu ohjelmisto erikseen ja tuona aikana ohjelmistojen käyttäjät eivät olisi voineet työskennellä täysipainoisesti ainakaan 7-10 päivään. Niin pitkä käyttökatko olisi aiheuttanut luonnollisesti haittaa asiakkaamme liiketoiminnalle.

MEIDÄN RATKAISUMME: NOPEA JA HELPPO CAD-OHJELMISTON ASENNUS

Tässä haastavassa ja nopeutta vaativassa tilanteessa päätimme yhdessä asiakkaamme kanssa hyödyntää CQi-ratkaisua, sillä CQi automatisoi CAD-ohjelmistojen paketoinnin, asennuksen ja jakelun.

CQi:n avulla ohjelmistot asennettiin useille käyttäjille samanaikaisesti ja yhdenmukaisella tavalla.  Automatisoitu prosessi kopioi tarvittavat tiedostot ja ohjelmapaketit, asensi ne järjestelmänvalvojan tunnistetiedoilla ja varmisti, että kaikki ohjelmistot asennettiin oikeassa järjestyksessä. Lisäksi ajoitimme päivityksen perjantai-iltapäivään, jolloin suurin osa käyttäjistä oli jo vapaalla, mikä minimoi liiketoimintaan ja työtehtäviin kohdistuvat häiriöt.
Ne käyttäjät, joiden tietokoneet olivat sammutettuina päivityksen aikana, saattoivat itse käynnistää päivitysprosessin heille sopivaan aikaan. Näin heidänkään päivittäinen työ ei häiriintynyt, ja he saattoivat jatkaa tehtäviensä parissa tavalliseen tapaan.

CQi:n avulla asensimme päivitykset kaikille yli 40 eri käyttäjälle noin kolmessa tunnissa, mikä oli huomattava parannus verrattuna asiakkaamme alkuperäiseen 7-10 päivän arvioon.  Asiakasyrityksessämme voitiin rauhassa keskittyä suunnittelu- ja kehitystyöhön heti seuraavana maanantaina, kun CQi:n avulla tehty oikeiden asetusten varmistaminen ja lisenssihallinta varmistivat sujuvan ja virheettömän CAD-ohjelmistojen käytön.

TUTUSTU CQi-RATKAISUUMME

TUTUSTU CQi-RATKAISUUMME

Perinteisesti CAD-ohjelmistojen asennus, pakkaus, päivitys sekä konfigurointi on ollut kuitenkin aikaa vievä ja monia työllistävä tehtävä. Me Symetrillä tartuimme ongelmaan ja kehitimme siihen ratkaisun, joka tunnetaan nimellä CQi.

Esite: CQi - CAD-ohjelmistojen vaivattomaan asennukseen ja konfigurointiin

Esite: CQi - CAD-ohjelmistojen vaivattomaan asennukseen ja konfigurointiin

Tässä esitteessä kerromme CQi:n eduista lyhyesti kuten mikä CQi on, mitä se sisältää ja kuinka se toimii. 

Blogi

Automatisoi suunnittelun toistuvat työvaiheet

27 helmikuuta 2024

Suunnittelun automatisointi vähentää manuaalisen työn tarvetta, nopeuttaa suunnitteluprosessia ja parantaa tuottavuutta. Se säästää aikaa ja resursseja mahdollistaen suunnittelijoiden keskittymisen tuottavampaan työhön.

Lue lisää
Blogi

VAULT PROFESSIONAL CLIENTIN KIRJAUTUMISONGELMAN RATKAISEMINEN

08 maaliskuuta 2023

Olemme saaneet asiakkailtamme palautetta Autodesk Vault Professional Clientiin kirjautumisongelmasta. Ainakin versio 2021 ja 2023 versioissa Vault ei yhdistä palvelimeen ja antaa hyvin geneerisen error viestin: ”Error: Object reference not set to an instance of an object.” 

Lue lisää