Sovelia PLM Hermann´silla projektitoimitusten ytimessä

Hermann´s Finland

Hermann’sin käyttämä Sovelia PLM -ratkaisu on yrityksen tuotteiden ja projektien tiedonhallinnan ydin, joka mahdollistaa toimitusten korkean laadun ja aikatauluissa pysymisen myös muutosten keskellä.

Hermann’s Finland Oy on vaativiin meriteollisuuden sisustusratkaisuihin ja moduulirakentamiseen erikoistunut yritys Raisiossa. Omassa tuotannossa hallitaan varsinkin haastavampia, monia materiaaleja yhdisteleviä kokonaisuuksia, joita ei yhteistyökumppaneilta pystytä hankkimaan. Yrityksen toiminnan siirtyessä enemmän loistoristeilijöiden ja superjahtien sisustusratkaisuihin, vaatimustason todettiin olevan niin korkealla, että yrityksen teknologian on oltava ajan tasalla - mielellään jopa vähän edellä.

Sovelia PLM on ketterä nopeatempoisen laivaprojektimaailman haasteissa

Nykyisin Hermann’sin tehdaspäällikkönä toimivan Kalle Karjalaisen tultua yritykseen suunnittelupäälliköksi, alkoi hän vetää PLM-hanketta. Tuotteen elinkaaren hallintajärjestelmäksi valikoitui Sovelia PLM, koska ratkaisu pystyttiin optimoimaan projektimuotoisiin toimituksiin sopivaksi. Usein yritykset valmistavat tiettyjä vakiotuotteita, mutta Hermann’silla jokainen projekti on uniikki. Tilauksen tullessa yrityksessä tiedetään tuoteryhmätasolla, että ollaan tekemässä esim. baaritiskiä, mutta ei vielä sen tarkkaa mitoitusta, materiaaleja tai valmistustapaa. Tilan laitteet ja muut ratkaisut voivat tulla eri toimittajilta ja baaritiskin muodon on sovittava näihin.

Aineistot ja suunnitelmat elävät usein loppumetreille saakka ja PLM-järjestelmän on oltava tarpeeksi ketterä tähän ympäristöön. Sovelia PLM on ollut erinomainen näiden muutosten hallinnassa”, kertoo Hermann’sin kehitysprojektipäällikkö Eetu Mattila.

Sovelia PLM toimintojen keskiössä, jonka ympärille muut järjestelmät rakentuvat

Erityisesti Karjalainen haluaa korostaa alkumäärittelyn tärkeyttä elinkaaren hallintajärjestelmää käyttöön otettaessa. Tavoitteena oli, että järjestelmä tehostaisi yrityksen prosesseja ja vähentäisi koko elinkaaren hallintaan liittyvää työmäärää. Hermann’silla projektiin haluttiin lähteä käyttäjälähtöisesti. Alussa määriteltiin tarkasti minkä tiedon kerääminen on tärkeää ja mikä oli oikea, yritykselle tehokkain tapa käyttää PLM-ratkaisua. Tärkeää oli, että suunnittelija pystyy toimimaan niin, ettei edes huomaa dokumentoivansa tietoa päivittäisessä työssään. Sovelia PLM haluttiin rakentaa toimintojen keskiöön, jossa tietoa luodaan ja jonka ympärille muut järjestelmät, kuten ERP, rakentuvat.

Sovelia PLM ei anna virheille mahdollisuutta

Jatkuvasti liikkuville luksusristeiljöille, joiden julkisia tiloja tuhannet matkustajat kuluttavat ympäri vuorokauden, tarvitaan sisustusratkaisuihin aika ajoin myös huoltoa ja varaosia. Aikaisemmin haasteena oli löytää tieto hajallaan olevista lähteistä, mutta nykyään jokainen tilaus on tarkkaan kuvattuna Sovelia PLM:ssä, jolloin tiedot tarvittavista varaosista ja huoltotehtävistä ovat helposti käytettävissä.

Sovelia PLM:n käyttöönoton jälkeen yrityksessä on huomattu, että tuotannon laatukustannukset ovat tippuneet merkittävästi. Kun työnkierto kulkee PLM-järjestelmän kautta, laadulliset poikkeamat ovat olleet minimaalisia ja nekin johtuneet järjestelmän ohi menemisestä.

”Jos pelataan järjestelmän [Sovelia PLM] säännöillä, virheiden tekeminen on käytännössä mahdotonta”, Eetu Mattila huomauttaa.

Sovelia PLM on myös järkeistänyt suunnittelijoiden työpäivää. Kun suunnitelmat on lisätty PLM-järjestelmään, suunnittelija voi luottaa, että tuotanto saa oikeat ja ajantasaiset tiedot. Asiaa ei tarvitse erikseen valvoa. Suunnittelupäällikkönä aikaisemmin toimineen Karjalaisen mukaan piirustusten tarkastelu ja hyväksyntä on myös tehokasta järjestelmässä, ja tämä osaltaan vähentää virheiden mahdollisuutta.

Kohti tietomallinnusta ja digitaalisten kaksosten hyödyntämistä

Tulevaisuudessa Hermann’silla ollaan myös siirtymässä tietomallintamiseen ja seuraava askel on Autodesk Revitin integroiminen PLM:ään. Revitillä voidaan koostaa kokonaisuus tilasta, jonka osaksi yrityksen tuotteet ovat tulossa. Yhteistyö ja kommunikointi asiakkaan kanssa syventyy, kun kohteesta on nähtävissä täsmällisen geometrian ja tietojen perusteella luotu digitaalinen ympäristö, eli niin kutsuttu digitaalinen kaksonen.

Haasteet

Haasteet

 • Tietoa tuotettiin eri järjestelmillä, aineisto oli kaiken kirjavaa, eikä yrityksessä ollut yhtenäisiä toimintatapoja ja tallennuspaikkaa aineistolle.
 • Tuotantoon tarvittavien PDF ja DXF aineiston tuottaminen ja jakaminen piirustuksista vaati paljon manuaalista työtä.
 • Katkoksia kommunikaatiossa suunnittelijoiden ja tuotannon välillä
 • Virheet ja muutostenhallinta

Ratkaisut

Ratkaisut

 • Sovelia PLM tuotetiedon hallintajärjestelmä optimoitiin projektimuotoiseen toimintaan sopivaksi
 • Tietoturvallinen suunnitteludokumentaation tallennus ja muokkaus
 • Älykäs ja skaalautuva tuote- ja toimitusrakenteiden hallinta ja muokkaus
 • Järjestelmän joustava käyttö myös “kentällä” asennuskohteissa

Hyödyt

Hyödyt

 • Tuotannon laatukustannukset tippuneet merkittävästi ja virheiden määrä pienentynyt
 • Tilausten historiatieto tarkasti tallennettuna ja helposti käytettävissä
 • Suunnittelijoiden työaikaa vapautunut varsinaiseen suunnittelutyöhön
 • Suunnitelmien tarkastelu ja hyväksyntä helpottunut
 • Tiedot saatavissa verkkokäyttöliittymän yli mobiililaitteille
 • Suunnitelmat tarkasteltavissa automaattisesti myös 3D-malleina

Samankaltaisia referenssejä