Sovelia Core

Sovelia Core

Paranna tuotetiedon laatua ja varmista sen helppo ja hallittu käyttö eri liiketoimintaprosesseissa.

Johdanto Sovelia Coreen

Sovelia tasoittaa tietä LEAN-strategialla PLM:lle

Sovelia Core (aiemmin Sovelia PLM) auttaa yrityksiä luomaan kestäviä ja tehokkaita liiketoimintaprosesseja tuotteen kaikissa elinkaaren vaiheissa, konseptista tuotteen hävittämiseen ja kierrätykseen. Sovelia Core on helppo konfiguroida ja antaa käyttäjälle pääsyn toimintoihin, jotka helpottavat tuotetietojen hallintaa ja pääsyä tuotteen koko elinkaaren ajan. Symetrin PLM-ratkaisu sisältää esikonfiguroituja työkaluja ja prosesseja, jotka ovat alalla hyväksi havaittuja.

Sovelia Core sisältää integroidun hallintaliittymän, jossa on kaikki tarvittavat toiminnot konfiguraatioiden hienosäätöön omien tarpeidesi mukaan. Voit lisäksi helposti asettaa järjestelmäparametrit ilman minkäänlaisia ohjelmointitaitoja. Käyttöliittymä perustuu alan standardiin ja on siksi käyttäjäystävällinen, mikä tarkoittaa, että voit helposti tehdä haluamasi mukautukset ja aloittaa työskentelyn nopeasti.

Lue kuinka asiakkaamme käyttävät Sovelia Corea.

Sovelia Core -mallit PLM:lle

Sovelia Core perustuu malleihin, jotka ovat lähes 30 vuoden kokemuksen tulos PDM- ja PLM-järjestelmien käyttöönotosta eri yrityksissä ja toimialoilla. Mallit tukevat alan parhaita käytäntöjä, ja niitä voidaan samalla mukauttaa yrityksesi erityistarpeiden mukaan.
Tuotantonäkymä

Tuotantonäkymä

Se mahdollistaa tuotantorakenteiden laatimisen yrityksen tuotantotoiminnan mukaisesti. Materiaaliluetteloiden siirtämisen sijaan liiketoimintajärjestelmään voidaan sen sijaan lähettää tuotantorakenteita. Näin suunnittelutiimin on helpompi luoda ja ylläpitää tuotantorakenteita PLM-järjestelmässä. Lisäksi mahdolliset muutokset sähköisiin materiaaliluetteloihin voidaan helposti päivittää liiketoimintajärjestelmään.

Extranet-yhteistyöalusta

Extranet-yhteistyöalusta

Tarjoaa turvallisen ja tehokkaan alustan yhteistyölle ja tiedon jakamiselle ulkoisten kumppanien kanssa. Kaikki tarvittava tuotetieto voidaan jakaa vaivattomasti toimittajien ja valmistuskumppanien kanssa. Prosessia voidaan myös automatisoida kytkemällä se ERP-järjestelmän ostomääräysprosessiin.

Projektitiedon hallinta

Projektitiedon hallinta

Tehosta projektitiedon hallintaa ja helpota projektin etenemisen seuraamista. Moduulin avulla tehostat sekä projektirakenteita että sähköistä tarkistus- ja hyväksymisprosessia. Projekti voidaan jakaa vaiheisiin ja tehtäviin, joiden välille määritellyt virstanpylväät toimivat tarkistuspisteinä, joiden avulla projektin etenemistä voidaan seurata vaivattomasti.

Nimiketiedon ja tuoterakenteiden hallinta

Nimiketiedon ja tuoterakenteiden hallinta

Kattaa nimiketiedot, rakenteet, dokumentit ja muut tuotteisiin liittyvät tiedot. Moduulin toiminnot ovat integroitavissa useisiin markkinoilla oleviin CAD-järjestelmiin.

Versio- ja muutoshallinta (ECM*)

Versio- ja muutoshallinta (ECM*)

Mahdollistaa tehokkaan sähköisen muutostenhallinnan ja oikeiden tuotetietojen jakamisen kaikille osapuolille.
*Engineering Change Management

Muutospyynnöt (ECR*)

Muutospyynnöt (ECR*)

Mahdollistaa tuotemäärittelyä koskevien muutospyyntöjen vaivattoman ja hallitun dokumentoinnin.
*Engineering Change Request

Muutosmääräin (ECO)*

Muutosmääräin (ECO)*

Konfiguraatio tukee yksittäisiä tehtäväobjekteja, mikä mahdollistaa tehtävien hallitun jakamisen ihmisten ja tiimien välillä. ECO-prosessilla voidaan hallita artikkelien tilaa ERP-järjestelmissä.
*Engineering Change Order

Myyntikonfiguraattori

Myyntikonfiguraattori

Myyntikonfiguraattori tuo merkittävää kilpailuetua lyhentämällä läpimenoaikoja, automatisoimalla prosessit tarjouksesta tuotantoon, parantamalla tehokkuutta, vähentämällä inhimillisiä virheitä ja parantamalla asiakastyytyväisyyttä.
Lue lisää täältä.

Toimitettujen tuotteiden hallinta

Toimitettujen tuotteiden hallinta

Mahdollistaa jo toimitettujen tuoteyksilöiden tuoterakenteiden ja dokumenttien hallinnan. Toimitetun laitteen tuoterakenne voidaan luokitella huoltovaatimusten mukaan, ja rakenteeseen voidaan sisällyttää myös mahdolliset varaosat ja kunnossapitopalvelut.

 Sovelia Integration

Sovelia Integration

Sovelia Integrator -moduulin avulla voit lähettää ja vastaanottaa tuotetietoa ERP-järjestelmiin, lokaalisti tai pilvessä. Lisäksi voit julkaista tiedostoja toisiin dokumenttiarkistoihin ja sisällönhallintasovelluksiin (esim.SharePoint), vastaanottaa tietoja muista liiketoimintajärjestelmistä ja luoda reaaliaikaisen integraation yrityksen suorituskykymittareihin valituilla pilvialustoilla.

  • Lidan
  • Altus
  • Scandinova
  • Transtech
  • Cargotec
  • NewIcon
  • Valmet
  • Visedo
  • Normet
  • Brush
" Lean PLM ansioista olemme pystyneet toimittamaan suurempia määriä samalla,  kun olemme lisänneet käyttäjien tehokkuutta keskimäärin 20%.

Per Benkowski, CTO, Scandinova Systems AB, Ruotsi

 

Sinua voisi kiinnostaa myös