IV Product saavuttaa ajansäästöä yhtenäisillä menetelmillä ja automatisoinnilla

IV Produkt

Johtoaseman säilyttäminen edellyttää Ruotsin johtavalta ilmastointikoneiden valmistajalta paitsi innovatiivista tuotekehitystä, myös yhdenmukaisesti ja tehokkaasti työskentelevää suunnitteluosastoa.

Panostaminen menetelmien kehittämiseen ja toistuvien työvaiheiden automatisointiin on tuonut IV Produktin suunnittelijoille merkittävää ajansäästöä. Miljardin kruunun liikevaihtotavoite vuoteen 2020 mennessä edellytti IV Produktilta prosessien tehostamista, johon ryhdyttiin suunnittelumenetelmien yksityiskohtaisella kartoituksella. Tavoitteena oli luoda yhteiset säännöt ja menetelmät yhtenäistämään suunnittelijoiden työskentelyä ja helpottamaan kollegoiden luomien mallien parissa työskentelyä.

”Menetelmäkäsikirja on osoittautunut äärimmäisen hyödylliseksi. Työskentelyn tehostumisen myötä aikaa vapautuu varsinaiseen suunnittelutyöhön, ja epävarmuuden iskiessä käsikirjasta on helppo tarkistaa, miten jokin tietty asia suoritetaan. Käsikirja on myös erinomainen tuki ja työväline uusille työntekijöille ja konsulteillemme.” Björn Hedin, CAD-suunnittelupäällikkö, IV Produkt.

 

Haasteet

  • Suunnitteluosaston epäyhtenäiset työskentelymenetelmät
  • Aikaa vievien ja toistuvien työtehtävien tehostaminen

Ratkaisut

  • Menetelmien yhtenäistäminen tehokkaalla kulutuksella
  • Menetelmäkäsikirja
  • Tuotekonfiguraattori

Hyödyt

  • Työskentely on tehokkaampaa ja noudattaa samoja reunaehtoja
  • Rutiineilta vapautuu arvokasta aikaa varsinaiseen tuotesuunnitteluun
  • Kollegoiden laatimia piirustuksia on helpompi hyödyntää ja käyttää uudelleen
  • Tuotekonfiguraattori nopeuttaa suunnitteluprosessia ja vapauttaa arvokasta suunnitteluaikaa

OTA YHTEYTTÄ

Lähetä viesti alla olevan lomakkeen kautta ja tiimimme jäsen ottaa sinuun yhteyttä.

Samankaltaisia referenssejä


Automatisoinnilla sujuvat prosessit NorDanilla

Ikkunatoimittaja NorDanilla on pitkä historia omien tuotantolaitteidensa suunnittelussa ja valmistuksessa. Laitteiden suunnittelussa NorDan hyödyntää Autodeskin ja Symetrin ohjelmistoratkaisuja, jotka ovat sujuvoittaneet ja automatisoineet NorDani... Lue lisää