Tuotteen elinkaaren hallinta (PLM)

Optimoi tuotetiedon käyttö koko organisaatiossa Symetrin PLM-ratkaisuilla

Haluatko varmistaa tuotetiedon korkean laadun ja käytettävyyden liiketoiminnan ydinprosesseissa?

Symetrin PLM-ratkaisut tehostavat suunnittelutiedon hallintaa ja mahdollistavat tiedon vaivattoman siirron nimikkeisiin ja materiaaliluetteloihin. Ratkaisumme avulla työryhmät ja järjestelmät toimivat sujuvasti yhteen. Myös virheellisistä tuotetiedoista aiheutuvista kustannuksista ja viivästyksistä päästään eroon.

Symetrin PLM-ratkaisut tehostavat liiketoimintaprosesseja yrityksen kaikissa toiminnoissa: suunnittelussa, tuotannossa, toimitusketjussa, myynnissä, jälkimarkkinoinnissa ja huoltopalveluissa. Tavoitteemme on varmistaa, että ajantasainen tuotetieto on sujuvasti saatavilla tuotteen elinkaaren jokaisessa vaiheessa.

Kytkemällä liiketoiminnan prosessit ja järjestelmät saumattomasti yhteen optimoimme läpimenoajat, kustannukset ja laadun.

Miten liiketoimintasi voi hyötyä Symetrin PLM-ratkaisuista?

PLM tuotekehitykseen ja suunnitteluun

PLM Tuotekehitykseen ja suunnitteluun

PLM-ratkaisumme vapauttaa suunnittelulle aikaa monin tavoin:

 • Tuottavuutta tehostavat työkalut sujuvoittavat mallintamisen ja piirtämisen rutiineja.

 • Älykkäät ominaisuudet, kuten sanakirjat ja lasketut kenttäarvot, tuottavat malliin uutta tietoa.

 • Muiden liiketoimintayksiköiden tarvitsemat tiedot, kuten materiaaliluettelot ja muut jaettavat tiedostot, luodaan automaattisesti suunnitteluprosessin yhteydessä.

 • Tuotetiedot ovat kätevästi saatavilla kaikille niitä tarvitseville.
PLM tuotantoon ja toimitusketjulle

PLM Tuotantoon ja toimitusketjuille

Autamme sinua tunnistamaan pullonkaulat ja avustamme niiden poistamisessa:

 • Oikeat tiedot ovat saatavilla oikeassa paikassa oikeaan aikaan, koska tuotetieto on integroitu tuotantoprosessiin ja tuotannon omiin järjestelmiin.

 • Tiedot ovat aina automaattisesti käyttötarkoituksen mukaisessa formaatissa.

 • Tuotedokumentaatioon pääsee sujuvasti QR-koodeilla.

 • Tuotemuutokset jaetaan tehokkaasti tavarantoimittajille, mikä vähentää virheitä.
PLM myynnille

PLM Myynnille

Automatisoitu myyntiprosessimme yksinkertaistaa monimutkaisten tuotteiden myyntiä:

 • Teknisten yksityiskohtien avaaminen myytäviksi ominaisuuksiksi edistää dialogia asiakkaiden kanssa.

 • Helppo tuotekonfiguraation hallinta vähentää tarvetta ymmärtää teknisiä riippuvuussuhteita.

 • Automaattinen materiaaliluettelon luonti lyhentää toimitusaikoja ja vähentää virheitä.

 • Sujuva myyntiprosessi tuo uusia asiakkaita, nostaa liikevaihtoa ja parantaa kannattavuutta.
PLM jälkimarkkinointiin ja huoltopalveluihin

PLM jälkimarkkinointiin ja huoltopalveluihin

Tehokas toimitettujen laitteiden hallinta varmistaa, ettei tämä potentiaali jää hyödyntämättä:

 • Yksilökohtainen tuoterakenteiden hallinta on edellytys toimitettujen tuotteiden tehokkaille huoltopalveluille.

 • Tuotteen toiminnan kannalta kriittisten osien sarjanumeroiden tallennus parantaa osien jäljitettävyyttä.

 • Tuoterakenne voidaan luokitella huoltovaatimusten mukaisesti ja rakenteeseen voidaan sisällyttää mahdolliset varaosat ja kunnossapitopalvelut.

 • Toimitettujen laitteiden tehokas hallinta PLM-järjestelmään tehostaa myös kenttähuollon hallintaa.

Cargotec uses Sovelia PLM for product structure and engineering change management

Cargotec, the leading provider of cargo handling solutions, implemented Sovelia PLM solution for product structure and engineering change management.

Lue lisää

Combined Autodesk Vault - Sovelia PLM solution in use at Normet

Normet, the leading supplier of equipment to underground work, is using combined Autodesk Vault, Sovelia PLM solution.

Lue lisää

NewIcon accelerates deliveries to its customers through product lifecycle management

With all product information available in one place, it is now easier for NewIcon to manage the lifecycle of equipment from start to finish and the product documentation becomes easily available.

Lue lisää

Finding black gold on the ocean floor with Sovelia

When subsea specialist Qinterra Technologies was looking for a new PLM system, they chose Symetri Sovelia.

Lue lisää

Product information management took a new step forward with Vault-Sovelia solution

The introduction of the new ERP-system operated as a driver for acquiring a PLM solution.

Lue lisää

Fewer errors at Lidan Marine with Sovelia PLM

An integration with business systems that manage approval and release processes, ensures that production, purchases and suppliers can only use the latest and approved parts lists and drawings.

Lue lisää

Implementing Sovelia PLM brings quality and control at Fortaco

Making everyday work easier, from design to customer delivery and after-sales activities as the main drivers in choosing Sovelia.

Lue lisää

Arctic Machine manages product information with Sovelia and Vault

Arctic Machine went from construction in Inventor towards process optimisation with product lifecycle management.

Lue lisää
Blog

Let's share some data!

It´s all about sharing. We operate in a sharing economy where we share cars, apartments, machines - and data. It´s a collaborative econ...

Blog

Let's share some data!

It´s all about sharing. We operate in a sharing economy where we share cars, apartments, machines - and data. It´s a collaborative econ...

Tuotteet

Product Design Manufacturing Collection Icon 128Px Hd

Product Design & Manufacturing Collection

Product Design & Manufacturing Collection gives you the power to create your ideas, collaborate more efficiently, automate, and explore more design options.

Learn more
Fusion Lifecycle Icon 128Px Hd

Fusion Lifecycle

Next generation cloud-based Product Lifecycle Management

Learn more
Sovelia Hexagon

Sovelia Configurator

Automate the flow of data to offer more customer choice at lower costs.

Learn more
Sovelia Hexagon

Sovelia PLM

Enhance information quality and integrate product information with value streams to make it easily usable.

Learn more

Autodesk Advanced Manufacturing Solutions

Autodesk advanced manufacturing software gives you the tools you need to make an impact on the world.

Learn more

Ota yhteyttä

Mikko Viertola
Mikko Viertola
Director, Product Design & Lifecycle
Marko Aivio
Marko Aivio
Product Design & Lifecycle
Michael Nyman
Michael Nyman
Product Design & Lifecycle