Tuotteen elinkaaren hallinta (PLM)

Optimoi tuotetiedon käyttö koko organisaatiossa Symetrin PLM-ratkaisuilla

Miksi tuotetiedon hallinta on niin tärkeää?

Yrityksen toiminnan kannalta tärkeää tuotetietoa kertyy päivittäin ja sitä tuottaa tai käsittelee usein suuri joukko ihmisiä mm. tuotekehityksessä, suunnittelussa, valmistuksessa, taloushallinnossa, myynnissä, huollossa, alihankkijoilla, asiakastuessa ja markkinoinnissa, jne.

Pirstaleinen ja hajautunut tuotetieto johtaa usein siihen, että tiedon keräämiseen ja jakamiseen kuluu paljon aikaa, ja osa tarvittavasta tiedosta voi olla vanhentunutta tai jopa virheellistä. Sellainen tieto johtaa ongelmiin myös tuotannossa, jollei sitä havaita ajoissa.

Siksi tuotetiedon laadun sekä tiedonhallinnan sujuvuuden, tehokkuuden ja luotettavuuden kehittäminen ovat usein yksi tärkeimpiä tekijöitä koko yrityksen toiminnan tehostamisessa, parantamisessa ja kasvun mahdollistamisessa.

Haluatko varmistaa, että yrityksesi tuotetieto on korkealaatuista ja helposti käytettävissä liiketoiminnan ydinprosesseissa?

Symetrin tuotetiedonhallintaan yhdessä asiakkaidemme kanssa keksityt PLM eli Product Lifecycle Management-ratkaisut tehostavat tiedon hallintaa kaikissa liiketoimintaprosesseissa ja mahdollistavat tiedon vaivattoman siirron nimikkeisiin ja materiaaliluetteloihin. Myös virheellisistä tuotetiedoista aiheutuvista kustannuksista ja viivästyksistä päästään eroon.

PLM-järjestelmä helpottaa myös yhteistyötä ihmisten, tiimien ja toimintojen välillä.

Symetrin PLM-ratkaisut tehostavat liiketoimintaprosesseja yrityksen kaikissa toiminnoissa: suunnittelussa, tuotannossa, toimitusketjussa, myynnissä, jälkimarkkinoinnissa ja huoltopalveluissa.

Tavoitteemme on varmistaa, että ajantasainen asiakasyrityksen tuotetieto on sujuvasti saatavilla tuotteen elinkaaren jokaisessa vaiheessa.

Kytkemällä liiketoiminnan prosessit ja järjestelmät saumattomasti yhteen optimoimme läpimenoajat, kustannukset ja laadun.

Kytkemällä liiketoiminnan prosessit ja järjestelmät saumattomasti yhteen optimoimme läpimenoajat, kustannukset ja laadun.

Miten liiketoimintasi hyötyy Symetrin PLM-ratkaisuista?

Symetri on kehittänyt yhdessä asiakkaidensa kanssa tuotesuunnitteluun, tuotetiedonhallintaan ja tuotteen elinkaarenhallintaan ratkaisuja, joiden avulla  liiketoimintaprosessit ovat hallinnassa tuotteen koko elinkaaren ajan, aina konseptisuunnittelusta tuotantoon ja tuotteen käytöstä poistoon ja kierrätykseen saakka.

 

 

PLM finnish

PLM-ratkaisumme vapauttaa suunnittelulle aikaa monin tavoin:

 • Tuottavuutta tehostavat työkalut sujuvoittavat mallintamisen ja piirtämisen rutiineja.

 • Älykkäät ominaisuudet, kuten sanakirjat ja lasketut kenttäarvot, tuottavat malliin uutta tietoa.

 • Muiden liiketoimintayksiköiden tarvitsemat tiedot, kuten materiaaliluettelot ja muut jaettavat tiedostot, luodaan automaattisesti suunnitteluprosessin yhteydessä.

 • Tuotetiedot ovat kätevästi saatavilla kaikille niitä tarvitseville.

PLM finnish 2

Autamme sinua tunnistamaan pullonkaulat ja avustamme niiden poistamisessa:

 • Oikeat tiedot ovat saatavilla oikeassa paikassa oikeaan aikaan, koska tuotetieto on integroitu tuotantoprosessiin ja tuotannon omiin järjestelmiin.

 • Tiedot ovat aina automaattisesti käyttötarkoituksen mukaisessa formaatissa.

 • Tuotedokumentaatioon pääsee sujuvasti QR-koodeilla.

 • Tuotemuutokset jaetaan tehokkaasti tavarantoimittajille, mikä vähentää virheitä.

PLM finnish 3

Automatisoitu myyntiprosessi yksinkertaistaa monimutkaisten tuotteiden myyntiä:

 • Teknisten yksityiskohtien avaaminen myytäviksi ominaisuuksiksi edistää dialogia asiakkaiden kanssa.

 • Helppo tuotekonfiguraation hallinta vähentää tarvetta ymmärtää teknisiä riippuvuussuhteita.

 • Automaattinen materiaaliluettelon luonti lyhentää toimitusaikoja ja vähentää virheitä.

 • Sujuva myyntiprosessi tuo uusia asiakkaita, nostaa liikevaihtoa ja parantaa kannattavuutta.

PLM finnish 4

Tehokas toimitettujen laitteiden hallinta varmistaa, ettei tämä potentiaali jää hyödyntämättä:

 • Yksilökohtainen tuoterakenteiden hallinta on edellytys toimitettujen tuotteiden tehokkaille huoltopalveluille.

 • Tuotteen toiminnan kannalta kriittisten osien sarjanumeroiden tallennus parantaa osien jäljitettävyyttä.

 • Tuoterakenne voidaan luokitella huoltovaatimusten mukaisesti ja rakenteeseen voidaan sisällyttää mahdolliset varaosat ja kunnossapitopalvelut.

 • Toimitettujen laitteiden tehokas hallinta PLM-järjestelmään tehostaa myös kenttähuollon hallintaa.

Ota yhteyttä

Marko Aivio

Marko Aivio

Finland Tuotesuunnittelu- ja PLM-ratkaisut
Markku Koistinen

Markku Koistinen

Finland Director Finland, Product Design & Lifecycle
Janne Talvitie

Janne Talvitie

Finland Tuotesuunnittelu- ja PLM-ratkaisut