Tuotteen elinkaaren hallinta (PLM)

Optimoi tuotetiedon käyttö koko organisaatiossa Symetrin PLM-ratkaisuilla

Haluatko varmistaa tuotetiedon korkean laadun ja käytettävyyden liiketoiminnan ydinprosesseissa?

Symetrin PLM-ratkaisut tehostavat suunnittelutiedon hallintaa ja mahdollistavat tiedon vaivattoman siirron nimikkeisiin ja materiaaliluetteloihin. Ratkaisumme avulla työryhmät ja järjestelmät toimivat sujuvasti yhteen. Myös virheellisistä tuotetiedoista aiheutuvista kustannuksista ja viivästyksistä päästään eroon.

Symetrin PLM-ratkaisut tehostavat liiketoimintaprosesseja yrityksen kaikissa toiminnoissa: suunnittelussa, tuotannossa, toimitusketjussa, myynnissä, jälkimarkkinoinnissa ja huoltopalveluissa. Tavoitteemme on varmistaa, että ajantasainen tuotetieto on sujuvasti saatavilla tuotteen elinkaaren jokaisessa vaiheessa.

Kytkemällä liiketoiminnan prosessit ja järjestelmät saumattomasti yhteen optimoimme läpimenoajat, kustannukset ja laadun.

Miten liiketoimintasi voi hyötyä Symetrin PLM-ratkaisuista?

PLM tuotekehitykseen ja suunnitteluun

PLM Tuotekehitykseen ja suunnitteluun

PLM-ratkaisumme vapauttaa suunnittelulle aikaa monin tavoin:

 • Tuottavuutta tehostavat työkalut sujuvoittavat mallintamisen ja piirtämisen rutiineja.

 • Älykkäät ominaisuudet, kuten sanakirjat ja lasketut kenttäarvot, tuottavat malliin uutta tietoa.

 • Muiden liiketoimintayksiköiden tarvitsemat tiedot, kuten materiaaliluettelot ja muut jaettavat tiedostot, luodaan automaattisesti suunnitteluprosessin yhteydessä.

 • Tuotetiedot ovat kätevästi saatavilla kaikille niitä tarvitseville.
PLM tuotantoon ja toimitusketjulle

PLM Tuotantoon ja toimitusketjuille

Autamme sinua tunnistamaan pullonkaulat ja avustamme niiden poistamisessa:

 • Oikeat tiedot ovat saatavilla oikeassa paikassa oikeaan aikaan, koska tuotetieto on integroitu tuotantoprosessiin ja tuotannon omiin järjestelmiin.

 • Tiedot ovat aina automaattisesti käyttötarkoituksen mukaisessa formaatissa.

 • Tuotedokumentaatioon pääsee sujuvasti QR-koodeilla.

 • Tuotemuutokset jaetaan tehokkaasti tavarantoimittajille, mikä vähentää virheitä.
PLM myynnille

PLM Myynnille

Automatisoitu myyntiprosessimme yksinkertaistaa monimutkaisten tuotteiden myyntiä:

 • Teknisten yksityiskohtien avaaminen myytäviksi ominaisuuksiksi edistää dialogia asiakkaiden kanssa.

 • Helppo tuotekonfiguraation hallinta vähentää tarvetta ymmärtää teknisiä riippuvuussuhteita.

 • Automaattinen materiaaliluettelon luonti lyhentää toimitusaikoja ja vähentää virheitä.

 • Sujuva myyntiprosessi tuo uusia asiakkaita, nostaa liikevaihtoa ja parantaa kannattavuutta.
PLM jälkimarkkinointiin ja huoltopalveluihin

PLM jälkimarkkinointiin ja huoltopalveluihin

Tehokas toimitettujen laitteiden hallinta varmistaa, ettei tämä potentiaali jää hyödyntämättä:

 • Yksilökohtainen tuoterakenteiden hallinta on edellytys toimitettujen tuotteiden tehokkaille huoltopalveluille.

 • Tuotteen toiminnan kannalta kriittisten osien sarjanumeroiden tallennus parantaa osien jäljitettävyyttä.

 • Tuoterakenne voidaan luokitella huoltovaatimusten mukaisesti ja rakenteeseen voidaan sisällyttää mahdolliset varaosat ja kunnossapitopalvelut.

 • Toimitettujen laitteiden tehokas hallinta PLM-järjestelmään tehostaa myös kenttähuollon hallintaa.

The architect company A-lab solved a complex construction with BIM

Advanced BIM modeling made it possible to construct a 65.000/117.000 m2 commercial building complex, the Statoil building at Fornebu, Norway, in only 20 months on site.

Lue lisää

Ripellino ensures growth with BIM

When the architectural firm Alessandro Ripellino decided to take the step to BIM planning, in order to meet changing purchaser requirements, it was important to have a user-friendly platform and to be able to deliver high-quality projects in a short time.

Lue lisää

Implementation of PDM solutions increases competitiveness at APL

In-house innovation and development of high-end engineering solutions for the offshore industry is based on expert advisory by the consultants from Symetri.

Lue lisää

Architectural Company Petri Rouhiainen - BIM in Building Architecture

Architect Petri Rouhiainen talks about the reasons of using Building Information Modelling, the benefits of BIM, and the importance of training.

Lue lisää

Arctic Machine manages product information with SOVELIA and Vault

Arctic Machine went from construction in Inventor towards process optimisation with product lifecycle management.

Lue lisää

VR eliminated the need for multiple prototypes resulting in significant cost savings for Astheimer

ASTHEIMER is a world-class design studio that works with forward-thinking clients in a collaborative way to develop the products of the future.

Lue lisää

The time of paper copies out in the field has passed

Thanks to BIM 360 Field, the whole building site is being digitised and not just the drawing and the model. All the work that so far has been done around the computer screen in the ‘building shed’ is now being moved out to the building site.

Lue lisää

BRUSH enables innovation and collaboration through change

Design & engineering data is one of the areas where changing current ways of working can have a huge positive effect across the whole company.

Lue lisää

Cargotec uses Sovelia PLM for product structure and engineering change management

Cargotec, the leading provider of cargo handling solutions, implemented Sovelia PLM solution for product structure and engineering change management.

Lue lisää

Viimeisimmät uutiset

Blog

Let's share some data!

It´s all about sharing. We operate in a sharing economy where we share cars, apartments, machines - and data. It´s a collaborative econ...

Blog

Let's share some data!

It´s all about sharing. We operate in a sharing economy where we share cars, apartments, machines - and data. It´s a collaborative econ...

Tuotteet

Product Design Manufacturing Collection Icon 128Px Hd

Product Design & Manufacturing Collection

Explore more modern engineering

Learn more
Fusion Lifecycle Icon 128Px Hd

Fusion Lifecycle

Next generation cloud-based Product Lifecycle Management

Learn more
Sovelia Hexagon

SOVELIA Configurator

Automate your data flow from sales to production.

Learn more
Sovelia Hexagon

SOVELIA PLM

An easy-to-use and scalable PLM solution. Available as pre-packaged templates at a fixed delivery price.

Learn more

Ota yhteyttä

Mikko Viertola
Mikko Viertola
Director, Product Design & Lifecycle
Marko Aivio
Marko Aivio
Product Design & Lifecycle
Michael Nyman
Michael Nyman
Product Design & Lifecycle