Naviate Road

Naviate Road

Hyödynnä paikallisten standardien mukaisia aloituspohjia ja asetuksia sekä toimintoja, joka yhdessä Civil 3D:n kanssa takaavat tehokkaan työnkulun.

Save time

Säästä aikaa...

hyödyntämällä mallikokoonpanoja ja komentoja, jotka helpottavat omien kokoonpanojen tallennusta

 

Increase control of your data

Paranna tiedonhallintaa...

käyttämällä komentoja, joilla hallitset ja päivität kokoonpanoja useammassa piirustuksessa

 

optimise workflows

Optimoi työnkulut...

kokoonpanon päivityskomennoilla, joilla päivität useita tiedostoja kerralla

 

Tiesuunnittelijoille räätälöity

Naviate Road tarjoaa paikallisten standardien mukaiset ja käyttäjän muokattavissa olevat aloituspohjat, mallikokoonpanoja sekä yleisimmät tietyypit sisältävän standardikirjaston. Kokoonpanot on vaivatonta jakaa helppokäyttöisillä toiminnoilla. Aloituspohjat ja asetukset sisältyvät ohjelmistoon, ja ne ovat mukautettavissa käyttäjän tarpeisiin.

Komentoja voi käyttää sekä työkalunauhasta että työkalupaleteista käsin. Työkalupaletit on järjestelty työnkulun mukaisiksi loogisiksi kokonaisuuksiksi. Naviaten kieleksi voi valita englannin, ruotsin tai norjan.

 

Objektien luominen

Naviate Road -ohjelmiston toiminnoilla luot muun muassa linja-autopysäkkien levennykset, osapinnat nopeaan massalaskentaan sekä luiskamerkinnät. Naviatella luodut objektit ovat natiiveja Civil 3D -objekteja, joten ne ovat jaettavissa myös muille Civil 3D - käyttäjille. Naviatella luotuja objekteja on helppo seurata objektiselaimella, josta myös päivitystoiminto löytyy sujuvasti.

Projektinhallinta

 

Projektipäälliköille Naviate Road tarjoaa komentoja, jotka helpottavat useita piirustuksia käsittävien kokoonpanojen ja väylämallien päivittämistä. Projektikomento ulottaa automaattisesti kaikki Naviate-komennot projektikansioon. Päivitys- ja tarkistustyökalujen avulla projektipäällikkö pystyy tarkistamaan vaivattomasti useita projektiin sisältyviä kokoonpanoja ja väyläsuunnitelmia. Vientitoiminto mahdollistaa sekä 3D-objektien että Excel-tiedon viennin laskentaa varten.

Varaa ohjelmistoesittely

Tiesuunnittelu

  • Curb returns
  • Widenings
  • Add labels at intervals

Tuottavuus

  • Create sub-surfaces
  • Create slope pattern
  • Create coordinate markers

Työryhmäominaisuudet

  • Naviate properties
  • Project
  • Find and replace sub-assembly codes and values

Dokumentointi

  • Taulukoiden vienti CSV-muotoon

Sinua voisi kiinnostaa myös


Tuotteet

Civil 3D

Civil 3D® tukee tietomallintamisen prosesseja tehostaen yhdyskuntasuunnitelmien luontia ja dokumentointia. 

Lue lisää
Tuotteet

Naviate Pipe

Tehokkaaseen ja dynaamiseen projektisuunnitteluun. Ohjelmisto sisältää valmiit aloituspohjat ja osaluettelot, joka noudattavat toimialan kansallisia standardeja. 

Lue lisää