Naviate Traffic

Naviate Traffic

Ohjelmisto sisältää laajan liikennemerkkien standardikirjaston sekä dynaamisen työkalun omien liikennemerkkien luontiin. Dynaamiset ajoratamerkinnät luodaan natiivien Civil 3D -objektien ympärille.

Save time

Säästä aikaa...

komennoilla, joilla päivität kerralla useita kokoonpanoon liittyviä tiedostoja

 

Increase control of your data

Paranna tiedonhallintaa...

hyödyntämällä dynaamisia taulukoita, jotka tarjoavat kokonaiskuvan suunnitelman sisältämistä liikennemerkeistä

 

 

optimise workflows

Optimoi työnkulut...

hyödyntämällä kattavia liikennemerkkien standardikirjastoja

 

Tiesuunnittelua suoraan Civil 3D -ohjelmistossa

Naviate Traffic mahdollistaa liikennemerkkien, opastetaulujen ja ajoratamerkintöjen piirtämisen suoraan Civil 3D -ympäristössä.

Liikennemerkkejä ja niihin liittyvää tietoa voidaan hallita ryhmänä. Ryhmä käyttäytyy kuten objekti, joten se voidaan kopioida ja sitä voidaan siirtää tai muokata. 2D:nä piirretyt liikennemerkit ja ajoratamerkinnät voidaan muuntaa 3D-objekteiksi yhdellä napin painalluksella ja lisätä maastomalliin visualisoitavaksi.

Tiesuunnitelman sisältämään objektiin, kuten suojatiehen, linkitetyt liikennemerkit mukautuvat objektiin tehtyihin muutoksiin automaattisesti, ja linkin dynaamisuus tehostaa yhteyttä entisestään. Myös 3D-objektit päivittyvät automaattisesti, kun piirustuksiin tehdään muutoksia.

Kun liikennemerkkiä siirretään tai suunnitelmaan lisätään uusi kyltti, merkin sijainti ja tiedot päivittyvät automaattisesti. Se tekee Naviate Traffic -ohjelmistosta helppokäyttöisen ja maksimoi työskentelyn tehokkuuden. Objektien sijaintia on myös helppo säätää niin, että käyttäjä näkee muutokset reaaliajassa ja saa näin projektista selkeän kokonaiskuvan.

Käyttäjä voi tuottaa haluamistaan liikennemerkeistä kattavia graafisia ja tekstimuotoisia raportteja, joihin on koottu esimerkiksi merkin nimi ja sijaintitiedot.

Varaa ohjelmistoesittely

Liikennemerkkien suunnittelu

  • Liikennemerkit
  • Ajoratamerkinnät
  • Opastetaulut

Tuottavuus

  • Osapintojen luonti
  • Slope pattern -merkintöjen luonti
  • Koordinaattimerkintöjen luonti

Työryhmä-
ominaisuudet

  • Naviate-ominaisuudet
  • Projektiot
  • Osakokoonpanojen koodien ja arvojen haku ja korvaaminen

Dokumentointi

  • Taulukoiden vienti CSV-muotoon

Sinua voisi kiinnostaa myös


Tuotteet

Naviate Road

Hyödynnä paikallisten standardien mukaisia aloituspohjia ja asetuksia sekä toimintoja, joka yhdessä Civil 3D:n kanssa takaavat tehokkaan työnkulun.

Lue lisää