Sovelia PLM

Sovelia PLM

Paranna tuotetiedon laatua ja varmista sen helppo ja hallittu käyttö eri liiketoimintaprosesseissa.

Sovelia PLM hyödyt yrityksen liiketoiminnalle

Karsi turhia kustannuksia ja viivästyksiä

Karsi turhia kustannuksia ja viivästyksiä

... ja saa tuotteet nopeammin markkinoille.

Vältä ongelmia ja lisätyötä

Vältä ongelmia ja lisätyötä

... joita virheelliset tuotetiedot aiheuttavat.

Saumaton yhteistyö ja yhteentoimivuus

Saumaton yhteistyö ja yhteentoimivuus

... työryhmien ja liiketoimintajärjestelmien välillä.

Tehokkaat liiketoimintaprosessit

Tehokkaat liiketoimintaprosessit

... ja tarvittavat järjestelmäintegraatiot: esim. CAD, ERP, CRM, tarjousten laadinta, Office. 

Sovelia PLM on tehokas ratkaisu tuotteen elinkaaren hallintaan

Sovelia PLM:n avulla yritykset pääsevät hyödyntämään kestäviä ja tehokkaita liiketoimintaprosesseja tuotteen koko elinkaareen ajan, aina konseptisuunnittelusta tuotteen käytöstä poistoon ja kierrätykseen saakka. Sovelia PLM on helppo konfiguroida, ja se mahdollistaa tuotetiedon tehokkaan hallinnan ja hyödyntämisen tuotteen elinkaaren eri vaiheissa. Sovelia PLM sisältää sekä valmiiksi konfiguroituja työkaluja että alalla hyväksi todettuja prosesseja.

Sovelia PLM -ratkaisun sisäänrakennetussa hallinnointikäyttöliittymässä säädät konfiguraatioita ja määrittelet järjestelmän parametrejä ilman ohjelmointitaitoja. Helppokäyttöinen käyttöliittymä noudattaa toiminnoiltaan alan yleisiä standardeja ja on siten nopea oppia ja tehokas käyttää.

Lue Sovelia PLM asiakaskertomuksia tästä.

Sovelia PLM -moduulit

Sovelia PLM koostuu moduuleista, joiden kehittämisessä on hyödynnetty pitkää kokemustamme erilaisten yritysten PDM- ja PLM-implementaatioista. Moduulit tukevat alalla hyväksi todettuja prosesseja ja käytäntöjä ja ovat joustavasti mukautettavissa yrityksen yksilöllisiin tarpeisiin.

Nimiketiedon ja tuoterakenteiden hallinta

Nimiketiedon ja tuoterakenteiden hallinta

Kattaa nimiketiedot, rakenteet, dokumentit ja muut tuotteisiin liittyvät tiedot. Moduulin toiminnot ovat integroitavissa useisiin markkinoilla oleviin CAD-järjestelmiin.t.

Tuotantonäkymä

Tuotantonäkymä

Mahdollistaa tuotannon eri vaiheissa tarvittavien tuotantorakenteiden luonnin. Perinteisten osaluetteloiden sijasta tai niiden lisäksi myös tuotantorakenteet voidaan lähettää toiminnanohjausjärjestelmään. Tämä helpottaa tuotannonsuunnittelua sekä tuotantorakenteen luontia ja ylläpitoa PLM-järjestelmässä. Osaluetteloihin tehtävät muutokset on myös helppo päivittää toiminnanohjausjärjestelmään.

Myyntikonfiguraattori

Myyntikonfiguraattori

Myyntikonfiguraattori tuo merkittävää kilpailuetua lyhentämällä läpimenoaikoja, automatisoimalla prosessit tarjouksesta tuotantoon, parantamalla tehokkuutta, vähentämällä inhimillisiä virheitä ja parantamalla asiakastyytyväisyyttä.
Lue lisää täältä.

Extranet-yhteistyöalusta

Extranet-yhteistyöalusta

Tarjoaa turvallisen ja tehokkaan alustan yhteistyölle ja tiedon jakamiselle ulkoisten kumppanien kanssa. Kaikki tarvittava tuotetieto voidaan jakaa vaivattomasti toimittajien ja valmistuskumppanien kanssa. Prosessia voidaan myös automatisoida kytkemällä se ERP-järjestelmän ostomääräysprosessiin.

 Versio- ja muutoshallinta (ECM*)

Versio- ja muutoshallinta (ECM*)

Mahdollistaa tehokkaan sähköisen muutostenhallinnan ja oikeiden tuotetietojen jakamisen kaikille osapuolille.
*Engineering Change Management

Muutospyynnöt (ECR*)

Muutospyynnöt (ECR*)

Mahdollistaa tuotemäärittelyä koskevien muutospyyntöjen vaivattoman ja hallitun dokumentoinnin.
*Engineering Change Request

Toimitettujen tuotteiden hallinta

Toimitettujen tuotteiden hallinta

Mahdollistaa jo toimitettujen tuoteyksilöiden tuoterakenteiden ja dokumenttien hallinnan. Toimitetun laitteen tuoterakenne voidaan luokitella huoltovaatimusten mukaan, ja rakenteeseen voidaan sisällyttää myös mahdolliset varaosat ja kunnossapitopalvelut.

 Muutosmääräin (ECO*)

Muutosmääräin (ECO*)

Konfiguraatio tukee yksittäisiä tehtäväobjekteja, mikä mahdollistaa tehtävien hallitun jakamisen ihmisten ja tiimien välillä. ECO-prosessilla voidaan hallita artikkelien tilaa ERP-järjestelmissä.
*Engineering Change Order

Projektitiedon hallinta

Projektitiedon hallinta

Tehosta projektitiedon hallintaa ja helpota projektin etenemisen seuraamista. Moduuli tehostaa projektirakenteita sekä sähköistä tarkistus- ja hyväksymisprosessia. Projekti voidaan jakaa vaiheisiin ja tehtäviin, joiden välille määritellyt virstanpylväät toimivat tarkistuspisteinä, joiden avulla projektin etenemistä voidaan seurata vaivattomasti.

Sovelia Integrator

Sovelia Integrator

Sovelia Integrator -moduulin avulla voit lähettää ja vastaanottaa tuotetietoa ERP-järjestelmiin, lokaalisti tai pilvessä. Lisäksi voit julkaista tiedostoja toisiin dokumenttiarkistoihin ja sisällönhallintasovelluksiin (esim.SharePoint), vastaanottaa tietoja muista liiketoimintajärjestelmistä ja luoda reaaliaikaisen integraation yrityksen suorituskykymittareihin valituilla pilvialustoilla.

"PLM vähentää työmäärää valtavasti. Kustannussäästöt syntyvät juuri työmäärän vähentämisestä. Tavoitteena on myös parantaa projektien läpimenoaikoja, toimitusvarmuutta ja ennakoitavuutta."

Mauri Kankkunen, Supply Chain Manager, NewIcon

Sovelia-asiakkailla on pääsy Sovelia Knowledge base:een, josta löydät teknisempää tuotekohtaista tietoa eri Sovelia ratkaisuden käyttämisestä sekä viimeisimpien versioiden uusimmat ominaisuudet.


Sovelia asiakas
kirjaudu Knowledge Base:een tästä

Asiakaskertomuksia

NewIcon nopeuttaa asiakastoimituksia tuotteen elinkaarenhallinnalla

NewIcon hallitsee laitteiden elinkaarta alusta loppuun ja tuotedokumentit ovat sujuvasti saatavilla, kun kaikki tuotetieto tallentuu samaan paikkaan.

Lue lisää

Sovelia PLM osana Cargotec Kalmarin liiketoimintaprosesseja

Cargotec, johtava lastinkäsittelyratkaisujen toimittaja, hyödyntää Sovelia PLM -ratkaisua nimiketiedon ja tuoterakenteiden sekä versioiden ja muutosten hallinnassa.

Lue lisää

Sovelia ja Autodesk Vault tukevat tuotetiedon hallintaa Arctic Machinella

Sovelian hakutyökalujen avulla nimikkeet ja dokumentit löytyvät nopeasti ja luotettavasti. Esimerkiksi  pääkokoonpanosta saa yhdellä käskyllä kerättyä kaikki piirustukset ja osaluettelot. Aikaisemmin jokainen kuva piti hakea käsin.

Lue lisää

BRUSH edistää innovaatiota ja yhteistyötä muuttamalla toimintatapoja

Suunnittelutiedon käytössä ja hallinnassa toimintatapojen muutoksella voidaan saavuttaa mittavia etuja, joiden myönteiset vaikutukset tuntuvat koko yrityksessä.

Lue lisää

Normet hyödyntää Autodesk Vault / Sovelia PLM -ratkaisua toiminnoissaan

Normet, johtava maanalaisten työvälineiden toimittaja, käyttää yhdistettyä Autodesk Vault / Sovelia PLM -ratkaisua.

Lue lisää

Ota yhteyttä

Marko Aivio

Marko Aivio

Finland Tuotesuunnittelu- ja PLM-ratkaisut
Janne Talvitie

Janne Talvitie

Finland Tuotesuunnittelu- ja PLM-ratkaisut

Haluatko tietää lisää Sovelia PLM ratkaisusta?

Kiitos yhteydenotosta! Otamme yhteyttä mahdollisimman pian.

Sinua voisi kiinnostaa myös