Sovelia PLM

Sovelia PLM

Paranna tuotetiedon laatua ja varmista sen helppo ja hallittu käyttö eri liiketoimintaprosesseissa.

Sovelia PLM hyödyt yrityksen liiketoiminnalle

Karsi turhia kustannuksia ja viivästyksiä

Karsi turhia kustannuksia ja viivästyksiä

... ja saa tuotteet nopeammin markkinoille.

Vältä ongelmia ja lisätyötä

Vältä ongelmia ja lisätyötä

... joita virheelliset tuotetiedot aiheuttavat.

Saumaton yhteistyö ja yhteentoimivuus

Saumaton yhteistyö ja yhteentoimivuus

... työryhmien ja liiketoimintajärjestelmien välillä.

Tehokkaat liiketoimintaprosessit

Tehokkaat liiketoimintaprosessit

... ja tarvittavat järjestelmäintegraatiot: esim. CAD, ERP, CRM, tarjousten laadinta, Office. 

Sovelia PLM on tehokas ratkaisu tuotteen elinkaaren hallintaan

Sovelia PLM:n avulla yritykset pääsevät hyödyntämään kestäviä ja tehokkaita liiketoimintaprosesseja tuotteen koko elinkaareen ajan, aina konseptisuunnittelusta tuotteen käytöstä poistoon ja kierrätykseen saakka. Sovelia PLM on helppo konfiguroida, ja se mahdollistaa tuotetiedon tehokkaan hallinnan ja hyödyntämisen tuotteen elinkaaren eri vaiheissa. Sovelia PLM sisältää sekä valmiiksi konfiguroituja työkaluja että alalla hyväksi todettuja prosesseja.

Sovelia PLM -ratkaisun sisäänrakennetussa hallinnointikäyttöliittymässä säädät konfiguraatioita ja määrittelet järjestelmän parametrejä ilman ohjelmointitaitoja. Helppokäyttöinen käyttöliittymä noudattaa toiminnoiltaan alan yleisiä standardeja ja on siten nopea oppia ja tehokas käyttää.

Lue Sovelia PLM asiakaskertomuksia tästä.

Sovelia PLM -moduulit

Sovelia PLM koostuu moduuleista, joiden kehittämisessä on hyödynnetty pitkää kokemustamme erilaisten yritysten PDM- ja PLM-implementaatioista. Moduulit tukevat alalla hyväksi todettuja prosesseja ja käytäntöjä ja ovat joustavasti mukautettavissa yrityksen yksilöllisiin tarpeisiin.

Nimiketiedon ja tuoterakenteiden hallinta

Nimiketiedon ja tuoterakenteiden hallinta

Kattaa nimiketiedot, rakenteet, dokumentit ja muut tuotteisiin liittyvät tiedot. Moduulin toiminnot ovat integroitavissa useisiin markkinoilla oleviin CAD-järjestelmiin.

Tuotantonäkymä

Tuotantonäkymä

Mahdollistaa tuotannon eri vaiheissa tarvittavien tuotantorakenteiden luonnin. Perinteisten osaluetteloiden sijasta tai niiden lisäksi myös tuotantorakenteet voidaan lähettää toiminnanohjausjärjestelmään. Tämä helpottaa tuotannonsuunnittelua sekä tuotantorakenteen luontia ja ylläpitoa PLM-järjestelmässä. Osaluetteloihin tehtävät muutokset on myös helppo päivittää toiminnanohjausjärjestelmään.

Myyntikonfiguraattori

Myyntikonfiguraattori

Myyntikonfiguraattori tuo merkittävää kilpailuetua lyhentämällä läpimenoaikoja, automatisoimalla prosessit tarjouksesta tuotantoon, parantamalla tehokkuutta, vähentämällä inhimillisiä virheitä ja parantamalla asiakastyytyväisyyttä.
Lue lisää täältä.

Extranet-yhteistyöalusta

Extranet-yhteistyöalusta

Tarjoaa turvallisen ja tehokkaan alustan yhteistyölle ja tiedon jakamiselle ulkoisten kumppanien kanssa. Kaikki tarvittava tuotetieto voidaan jakaa vaivattomasti toimittajien ja valmistuskumppanien kanssa. Prosessia voidaan myös automatisoida kytkemällä se ERP-järjestelmän ostomääräysprosessiin.

 Versio- ja muutoshallinta (ECM*)

Versio- ja muutoshallinta (ECM*)

Mahdollistaa tehokkaan sähköisen muutostenhallinnan ja oikeiden tuotetietojen jakamisen kaikille osapuolille.
*Engineering Change Management

Muutospyynnöt (ECR*)

Muutospyynnöt (ECR*)

Mahdollistaa tuotemäärittelyä koskevien muutospyyntöjen vaivattoman ja hallitun dokumentoinnin.
*Engineering Change Request

Toimitettujen tuotteiden hallinta

Toimitettujen tuotteiden hallinta

Mahdollistaa jo toimitettujen tuoteyksilöiden tuoterakenteiden ja dokumenttien hallinnan. Toimitetun laitteen tuoterakenne voidaan luokitella huoltovaatimusten mukaan, ja rakenteeseen voidaan sisällyttää myös mahdolliset varaosat ja kunnossapitopalvelut.

 Muutosmääräin (ECO*)

Muutosmääräin (ECO*)

Konfiguraatio tukee yksittäisiä tehtäväobjekteja, mikä mahdollistaa tehtävien hallitun jakamisen ihmisten ja tiimien välillä. ECO-prosessilla voidaan hallita artikkelien tilaa ERP-järjestelmissä.
*Engineering Change Order

Projektitiedon hallinta

Projektitiedon hallinta

Tehosta projektitiedon hallintaa ja helpota projektin etenemisen seuraamista. Moduulin avulla tehostat sekä projektirakenteita että sähköistä tarkistus- ja hyväksymisprosessia. Projekti voidaan jakaa vaiheisiin ja tehtäviin, joiden välille määritellyt virstanpylväät toimivat tarkistuspisteinä, joiden avulla projektin etenemistä voidaan seurata vaivattomasti.

Sovelia Integrator

Sovelia Integrator

Sovelia Integrator -moduulin avulla voit lähettää ja vastaanottaa tuotetietoa ERP-järjestelmiin, lokaalisti tai pilvessä. Lisäksi voit julkaista tiedostoja toisiin dokumenttiarkistoihin ja sisällönhallintasovelluksiin (esim.SharePoint), vastaanottaa tietoja muista liiketoimintajärjestelmistä ja luoda reaaliaikaisen integraation yrityksen suorituskykymittareihin valituilla pilvialustoilla.

Introduction to Sovelia PLM

Solve the challenge of Creating large DWF files in Inventor with Sovelia

Understand your PLM data better with Sovelia Monitoring

Introduction to Sovelia PLM web client

Sovelia PLM 21.0 new features and enhancements

Sovelia Cad Add-in introduction and new features

Solve the challenges related to AutoCAD Mechanical BOM information 

3D viewer workflow with Inventor CAD Add-in 

 

Sovelia PLM 3D viewer Tools

 

Short introduction business benefits of Sovelia PLM

 • Valmet
 • Normet
 • NewIcon
 • Junttan
 • Cargotec
 • Visedo
 • Transtech
 • Lidan Marine
 • Altus
 • Metos
 • Scandinova
 • Brush
"PLM vähentää työmäärää valtavasti. Kustannussäästöt syntyvät juuri työmäärän vähentämisestä. Tavoitteena on myös parantaa projektien läpimenoaikoja, toimitusvarmuutta ja ennakoitavuutta."

Mauri Kankkunen, Supply Chain Manager, NewIcon

Sovelia Knowledge base on Sovelia-asiakkaille tarkoitettu portaali, josta löydät teknisempää tuotekohtaista tietoa eri Sovelia ratkaisuiden käyttämisestä sekä viimeisimpien versioiden uusimmat ominaisuudet.


Sovelia-asiakas
Kirjaudu Knowledge Base -portaaliin tästä

Asiakaskertomuksia

NewIcon nopeuttaa asiakastoimituksia tuotteen elinkaarenhallinnalla

NewIcon hallitsee laitteiden elinkaarta alusta loppuun ja tuotedokumentit ovat sujuvasti saatavilla, kun kaikki tuotetieto tallentuu samaan paikkaan.

Lue lisää

Sovelia PLM Hermann´silla projektitoimitusten ytimessä

Hermann’sin käyttämä Sovelia PLM -ratkaisu on yrityksen tuotteiden ja projektien tiedonhallinnan ydin, joka mahdollistaa toimitusten korkean laadun ja aikatauluissa pysymisen myös muutosten keskellä.

Lue lisää

Sovelia PLM ratkaisi elektroniikkavalmistuksen ja kahden ERP:n aiheuttamat pullonkaulat Oumanilla

Ouman Oy, kiinteistöjen automaatioon ja energiatehokkuuteen erikoistunut suomalainen konserni, sai
vuoden 2013 yritysjärjestelyjen seurauksena käyttöönsä usean eri yksikön järjestelmät. Prosessien yhdenmukaistaminen koettiin kuitenkin tarpeelliseksi, ja Ouman valitsi lopulta Symetrin Sovelia PLM -ratkaisun liiketoimintansa suunnittelu- ja tuotetiedon kokoavaksi ratkaisuksi.

Lue lisää

Sovelia PLM osana Cargotec Kalmarin liiketoimintaprosesseja

Cargotec, johtava lastinkäsittelyratkaisujen toimittaja, hyödyntää Sovelia PLM -ratkaisua nimiketiedon ja tuoterakenteiden sekä versioiden ja muutosten hallinnassa.

Lue lisää

BRUSH edistää innovaatiota ja yhteistyötä muuttamalla toimintatapoja

Suunnittelutiedon käytössä ja hallinnassa toimintatapojen muutoksella voidaan saavuttaa mittavia etuja, joiden myönteiset vaikutukset tuntuvat koko yrityksessä.

Lue lisää

Normet hyödyntää Autodesk Vault / Sovelia PLM -ratkaisua toiminnoissaan

Normet, johtava maanalaisten työvälineiden toimittaja, käyttää yhdistettyä Autodesk Vault / Sovelia PLM -ratkaisua.

Lue lisää

Visedo Oy varmistaa tiedonhallinnan ja dokumenttien korkean laadun Sovelia PLM -järjestelmällä

Sovelia PLM -järjestelmällä Visedo varmistaa tuotetiedon tehokkaan hallinnan ja dokumenttien korkean laadun. Sovelia vastaa kasvuyrityksen tarpeisiin myös tulevaisuudessa.

Lue lisää

Valmet hyödyntää Soveliaa maailmanlaajuisesti

Valmet on maailman johtava teknologian, automaation ja palveluiden toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle.

Lue lisää

Transtechillä rautatiekaluston suunnittelu rullaa sujuvasti Symetrin ohjelmistotarjonnan avulla

Vaativassa suunnittelutyössä myös tiedonhallinnan on oltava tehokasta. Suunnittelutyössä Autodesk Inventoria käyttävä Transtech valitsi tiedonhallintaan Sovelia ja Autodesk Vault -ohjelmistot.

Lue lisää

Mustaa kultaa etsitään merenpohjasta Sovelian avulla

Merenalaisen teknologian spesialisti Qinterra Technologies valitsi uudeksi PLM-järjestelmäkseen Symetrin Sovelia-järjestelmän.

Lue lisää

Tuotetiedon hallinta seuraavalle tasolle Vault Sovelia -ratkaisulla

Metos valmistaa ja markkinoi ammattikeittiölaitteita ja -kalusteita tuotemerkeillä Metos, Hackman ja Wexiödisk. Metos on markkinajohtaja Pohjoismaissa, Baltian maissa sekä Benelux-maissa. Metos kuuluu ALI-ryhmään, joka on Euroopan johtava ammattikeittiölaitteiden valmistaja. Metoksen keittiösuunnittelu lähtee asiakkaan tarpeiden huolellisesta kartoittamisesta, ja asennuksessa hyödynnetään yrityksen kattavaa laitetarjontaa. Huoltopalvelut takaavat nopean huollon ja varaosapalvelut.

Lue lisää

Sovelia PLM vähentää virheitä Lidan Marinella

Linkittymällä suunnitelmien hyväksyntää ja luovutusta hallinnoivaan liiketoimintajärjestelmään Sovelia PLM varmistaa, että vain ajantasaiset ja hyväksynyt osaluettelot ja piirustukset luovutetaan tuotannon, hankintojen ja tavarantoimittajien käyttöön.

Lue lisää

Sovelia PLM Junttanin suunnittelun ja tuotannon tukena

Hydraulisten paalutuslaitteiden suunnitteluun, tuotantoon ja markkinointiin erikoistunut Junttan hyödyntää Sovelia PLM -ratkaisua tuoterakenteen ja muutosmääräysten hallinnassa ja tuotannonsuunnittelussa.

Lue lisää

Fortacolla Sovelia PLM parantaa laatua ja tehostaa hallintaa

Ratkaisuksi valittiin Sovelia, koska Fortaco halusi helpottaa jokapäiväistä työskentelyä prosessin jokaisessa vaiheessa, suunnittelusta asiakastoimituksiin ja jälkimarkkinointiin.

Lue lisää

Ota yhteyttä

Marko Aivio

Marko Aivio

Finland Tuotesuunnittelu- ja PLM-ratkaisut
Janne Talvitie

Janne Talvitie

Finland Tuotesuunnittelu- ja PLM-ratkaisut

Haluatko tietää lisää Sovelia PLM -ratkaisusta?

Kiitos yhteydenotosta! Otamme yhteyttä mahdollisimman pian.

Sinua voisi kiinnostaa myös