SKB säästää noin kolmanneksen kuluista ja ajasta investoimalla CAD-ohjelmistojen paketointiin ja käytön seurantaan

SKB (Svensk Kärnbränslehantering AB)

SKB (Svensk Kärnbränslehantering AB) vastaa eräästä Ruotsin merkittävimmistä ympäristönsuojeluprojekteista. Yhtiö on vastuussa ruotsalaisissa ydinvoimaloissa syntyvän radioaktiivisen jätteen turvallisesta käsittelystä ja loppusijoituksesta.

Ydinvoiman tulevaisuudesta riippumatta jo syntyneestä ydinjätteestä on huolehdittava nyt ja pitkälle tulevaisuuteen niin, ettei jätteestä aiheudu vaaraa ihmisille tai ympäristölle.

Neljänkymmenen vuoden tutkimustyön tuloksena SKB on kehittänyt radioaktiivisen jätteen loppusijoitukseen menetelmän, joka tunnetaan nimellä KBS3. Menetelmässä käytetty polttoaine kapseloidaan kuparisäiliöön, joka upotetaan 500 metrin syvyyteen ruotsalaiseen peruskallioon ja ympäröidään betoniittisavella.

Katse tulevaisuudessa ja toinen jalka tukevasti 80-luvulla

SKB ylläpitää kahta jätteenkäsittelylaitosta:

 • Clabin laitos Oskarshamnissa toimii loppusijoitusta odottavan jätteen välivarastona
 • Forsmarkissa sijaitsevaan SFR-laitokseen loppusijoitetaan lyhytikäinen radioaktiivinen jäte, joka on eristettävä ihmisistä vähintään 500 vuodeksi

SKB:n toimintaan kuuluu sekä uusien laitoksien rakentaminen että vanhojen ylläpito. Koska vanhat laitokset on rakennettu 80-luvulla, SKB:n suunnittelutyökalujen on kyettävä käsittelemään modernin 3D-, VR- ja tietomallitiedon lisäksi myös vanhempaa materiaalia, kuten 2D- ja rasteritietoa.

CAD-ohjelmistot ovat erittäin monimutkaisia, ja on tyypillistä ettei IT-osastoilta välttämättä löydy osaamista näiden ohjelmistojen vaativaan asennukseen ja paketointiin. Oikeanlaisen ohjelmistopaketoinnin oppii vain ajan kanssa, ja CAD-ohjelmistojen päivittäminen on usein sekä pitkä että virhealtis prosessi.

Siksi on äärimmäisen tärkeä varmistaa, ettei CAD-ympäristöstä tule liian hankalakäyttöinen suunnittelijoille. Suunnittelutyökalujen määrä on hyvä pitää mahdollisimman pienenä, tinkimättä kuitenkaan tarvittavista toiminnoista.

Selkeä ja siistitty CAD-ympäristö

SKB toivoi selkeää ja virtaviivaista CAD-ympäristöä, jossa ohjelmistot saataisiin sujuvasti suunnittelijoiden käyttöön. Siksi SKB valitsi Symetrin CQi-ratkaisun, joka automatisoi CAD-ohjelmistojen paketoinnin, konfiguroinnin, asennuksen ja ylläpidon.

”Jäimme ensimmäisestä kokeilusta koukkuun. Tehokkaammin emme olisi enää voineet suoriutua.”
- Per Sandberg, CAD-koordinaattori, SKB

SKB:lla on noin sata CAD-ohjelmistoilla työskentelevää suunnittelijaa. Heistä noin 80 prosenttia työskentelee nykyään virtuaalisessa CAD-ympäristössä (CAD VDI*), jonka hyödyntämisessä SKB on edelläkävijöitä. Suunnittelijat työskentelevät kannettavalla tietokoneella, mutta CAD-ohjelmistot ajetaan palvelinsalissa sijaitsevalta fyysiseltä palvelimelta. Virtuaalityöskentelyn merkittävimpiä etuja on, että yksittäisten tietokoneiden päivittämisen sijasta ohjelmistopäivitykset ja pikakorjaukset voidaan toteuttaa keskitetysti.

*VDI – Virtual Desktop Interface.

Sama ohjelmistoversio takaa suunnitelmien ja mallien tehokkaan jakamisen ja muokkauksen

Kaikki SKB:n suunnittelijat käyttävät samaa ohjelmistoversiota ja voivat näin jakaa ja muokata suunnitelmia ja malleja tehokkaasti. SKB:n CAD-ympäristöä selkeytettiin koostamalla kaksi erilaista asennuspakettia vastaamaan suunnittelijoiden erilaisiin tarpeisiin. Molemmat asennuspaketit sisältävät kattavan valikoiman CAD-ohjelmistoja ja soveltuvat kaikille toimialoille, mutta 2D VDI -pakettia käyttävät lähinnä sähkösuunnittelijat, kun taas 3D VDI -pakettia hyödyntävät rakennus- ja mekaniikkasuunnittelijat.

SKB:n ohjelmistoportfoliossa on tällä hetkellä kolmisenkymmentä CAD-sovellusta, joiden on paitsi toimittava sujuvasti yhteen myös kytkeydyttävä saumattomasti kahteen erilliseen tuotetiedon hallintajärjestelmään (PDM). Symetrin mittava kokemus CAD-ohjelmistojen paketoinnista mahdollistaa yhteensopivuuden varmistuksen perusteellisella testauksella ja laadunvarmistuksella. Näin voidaan olla varmoja, että asennukset tehdään oikeassa järjestyksessä ja että toisiinsa vaikuttavat tiedostot toimivat virheettömästi.

Symetrin avustuksella SKB:lle kootaan valmiit, etukäteen testatut asennuspaketit, jotka tallennetaan virtuaaliseen ”varastoon” odottamaan asennusta.

SKB:n viimeisin suuri ohjelmistopäivitys aloitettiin tammikuussa 2021. Projekti oli määrä saattaa päätökseen saman vuoden huhtikuussa, mutta valmistuminen lykkääntyi kuukaudella PDM-järjestelmän, Solidworks PDM:n, uuden version myöhästyttyä. Käyttöönotto toteutui toukokuun 2021 alussa.

”Valtavan ohjelmistoarsenaalimme päivittäminen vain neljässä kuukaudessa oli huikea suoritus! Nopeasta toteutuksesta suuri kiitos kuuluu CQi:lle, joka mahdollistaa niin sujuvan paketoinnin.”
– Per Sandberg, CAD-koordinaattori, SKB

Asennusten paketoinnin lisäksi SKB on investoinut CQFlexmon-sovellukseen saadakseen paremman käsityksen yrityksen ohjelmistolisenssien käytöstä.

CQFlexmon-ohjelmiston avulla SKB pystyy seuraamaan vaivattomasti yksittäisen lisenssin todellista käyttöastetta ja näkemään, kuinka monta tuntia tietty käyttäjä, yksikkö, osasto tai projekti on lisenssiä käyttänyt. Tietoja voidaan seurata reaaliaikaisesti tai määritellyin ajanjaksoin, lisenssimallista ja -valikoimasta riippumatta.

”Lisenssien todellinen käyttöaste on meille erittäin arvokasta tietoa. Voimme tarkastella käyttöastetta ja sen muutoksia esimerkiksi useamman vuosineljänneksen ajalta. CQFlexmonin monipuoliset raportit mahdollistavat luotettavan päätöksenteon lisenssihankinnoissa.”
– Per Sandberg, CAD-koordinaattori, SKB


Dynaaminen CAD-ympäristö säästää aikaa ja kustannuksia

Symetrin kanssa tehdyn yhteistyön tuloksena suunnitteluohjelmistojen uudet versiot saadaan SKB:ssa nopeasti käyttöön. Asiantunteva paketointi tuo SKB:lle mittavaa ajansäästöä, sillä uuden asennuspaketin koostaminen vie vain kahdesta kolmeen viikkoa.

Käyttöönottovaiheeseen Symetri tarjoaa asiantuntemustaan esipaketoinnista ja laadunvarmistuksessa. Symetri myös tuntee nykyisen ohjelmistorakenteen ja tietää, missä järjestyksessä ohjelmat ja tiedot on asennettava, jotta kokonaisuus toimisi virheettömästi. Asennuspaketti myös optimoidaan, niin että asennettavan datan ja asennettavien tiedostojen määrä saadaan usein typistettyä alle puoleen alkuperäisestä.

ROI – kolmas osatekijä, noin kolmannes ajasta ja kustannuksista

Käsitykseni mukaan mittava CAD-ohjelmistopäivityksemme olisi kestänyt perinteisellä tavalla ainakin kolme kertaa kauemmin. Kaiken kaikkiaan projekti olisi vienyt vähintään vuoden. IT-osaston työskentely helpottuu suunnattomasti, kun pystymme jakamaan yksittäisen koodinpätkän.”
- Per Sandberg, CAD-koordinaattori, SKB

CQi:n tuoma selkeä rakenne ja Symetrin vankka osaaminen suunnitteluohjelmistojen paketoinnissa säästävät SKB:lle aikaa ja rahaa. Myös toimiva henkilökohtainen kontakti on SKB:n mielestä selkeä menestystekijä.


”CQi ei ole ainoastaan ohjelmistojen paketointiratkaisu, vaan investointi vuosien aikana kertyneeseen osaamiseen.”
- Fredrik Berg, Engineering IT Management, Symetri

Haasteet

 • CAD-ohjelmistot itsessään ovat erittäin monimutkaisia.
 • Päivitysten toteuttaminen vie aikaa ja ongelmat ovat yleisiä.
 • Suunnittelutyökalujen on kyettävä käsittelemään modernin 3D-, VR- ja tietomallitiedon lisäksi myös vanhempaa materiaalia, kuten 2D- ja rasteritietoa.
 • CAD-ympäristöstä ei saa tulla suunnittelijoille liian hankalaa käyttää.
 • Suunnittelutyökalujen määrän pitäisi olla mahdollisimman pieni, mutta tarpeellisista toiminnoista ei saisi tinkiä.

Ratkaisut

 • IT-osasto saa CAD-ohjelmistot nopeasti suunnittelijoiden käyttöön
 • Yhtenäinen ratkaisu CAD-ohjelmistojen pakkaamiseen, konfigurointiin ja ylläpitoon
 • Perusteellinen testaus ja vankan osaamisen hyödyntäminen
 • CAD-ympäristön selkeyttäminen
 • Parempi yleiskuva lisenssien käyttöasteesta ja käytön yksityiskohdista

Hyödyt

CQi-sovelluksen edut

 • Uusien versioiden/päivitysten nopeampi asennus ja käyttöönotto
 • Vakaat, laadukkaat ja vaivattomasti asennettavat paketit
 • Yrityskohtaiset konfiguraatiot
 • Ajan ja tallennustilan säästö
 • Hallinnon ja IT-organisaation työtaakan helpottaminen
 • Dynaaminen CAD-ympäristö

CQFlexmon-ohjelmiston edut

 • Nopeasti yleiskuva lisenssien käytöstä
 • Lisenssien käytön seuranta käyttäjäkohtaisesti
 • Historiatietojen selkeä raportointi

Samankaltaisia referenssejä