Naviate Daylight

Naviate Daylight

Paranna työskentely- ja asuintilojen viihtyvyyttä automatisoimalla päivänvalaistuksen arviointi ja optimoimalla valaistuksen, valoaukkojen ja muiden valaistukseen liittyvien elementtien suunnittelu.

Save time

Säästä aikaa...

hyödyntämällä paikallisella kielellä tuotetuttuja raportteja ja paikallisten rakennusmääräysten mukaisesti värikoodattuja tietomalleja.

 

Increase control of your data

Paranna tiedonhallintaa...

varmistamalla että olet automaattisesti ajan tasalla päivänvalaistukseen liittyvistä paikallisista määräyksistä.

 

 

optimise workflows

Optimoi työnkulut...

työskentelemällä suoraan tietomallissa ja päivittämällä suunnitelmasi automaattisesti.

 

Arkkitehdeille räätälöity

Automatisoi päivänvalaistuksen arviointi paikallisten standardien mukaisesti. Kun määrittelet huonekohtaiset minimiarvot ikkunapinta-alan suhteesta lattiapinta-alaan, Naviate Daylight tarkistaa vaatimusten toteutumisen automaattisesti. Saat nopeasti käsityksen huoneen päivänvalaistuksesta, jossa Naviate huomioi huoneen valoaukot verhoseinien lasipinnoista ikkunoihin. Naviate Daylight hyödyntää päivänvalosuhteen laskennassa mallissa määriteltyjen huoneiden lattiapinta-alaa ja sekä ympäröivien seinien, ikkunoiden ja lasipintojen pinta-alat.

Paikalliset standardit

 • Suomen rakentamismääräykset: Ympäristöministeriön asetus asuin-, majoitus- ja työtiloista 5 § Asuin-, majoitus- ja työtilan ikkuna
 • Norjan rakentamismääräykset: Byggteknisk forskrift § 13-7. Lys b. asuinyksiköitä varten
 • Ruotsin rakentamismääräykset: Boverkets byggregler § 6.322 Dagsljus ja SS 914201
 • Tanskan rakentamismääräykset: Bygningsreglementet 2018 (BR18) § 18 1.2 
 • Alankomaiden rakennusmääräyskokoelma 3.11 "Daglicht" NEN 2057
 • Worldwide green building certification program from U.S. Green Building Council (USGBC) LEED 2009 EQc 8.1
 • European Committee for Standardization (CEN/TC) 169 EN 17037:2018 Daylight in buildings
 • Worldwide sustainability assessment method BREEAM Natural light


Naviate Daylight nostaa Revitin suorituskyvyn seuraavalle tasolle mahdollistamalla päivänvalaistukset automaattisen arvioinnin ja tukemalla suunnittelupäätösten tekoa integroidussa tietomallissa.

Schedule a demo

Daylight

 • Tarkistaa tietomallin ja raportoi päivänvalaistuksen suhteen määriteltyihin minimiarvoihin.

Productivity

 • Toimii yhteen Revitin mittayksiköiden kanssa
 • Lisää ja tallentaa päivänvalaistuksen huonekohtaiset suhdeluvut Autodesk Revit -malliin automaattisesti

Työryhmäominaisuudet

 • Mahdollistaa päivänvalaistuksen minimiarvojen määrittelyn suhteessa huoneen pinta-alaan
 • Hyödyntää laskelmissa huoneen lattiapinta-alaa sekä ikkunoiden, ovien ja verhoseinien lasipinnat

Dokumentointi

 • Esittää päivänvaloanalyysin tulokset
 • Luo päivänvalaistusta kuvaavan indikaattorin Building Performance -ohjauspaneeliin

Sinua voisi kiinnostaa myös