Tuottavampaa suunnittelua

Automatisoi suunnittelun toistuvat työvaiheet

Usein yli puolet suunnittelijoiden työajasta kuluu toistuviin manuaalisiin työvaiheisiin. Tehokkaampi suunnittelu tapahtuu vähentämällä tai poistamalla näitä aikaa vieviä vaiheita, vapauttaen aikaa olennaisempaan työhön. Suunnitteluprosessien automatisointi voi olla avain aikataulujen parempaan hallintaan ilman lisähenkilöstön tarvetta.

Automatisoi suunnittelun toistuvat työvaiheet

MITEN SUUNNITTELUN AUTOMAATION TOIMII?

Suunnittelun automatisointi sisältää ohjelmistoja tai ratkaisuja, jotka automatisoivat tuotteiden suunnittelussa usein toistuvia tehtäviä, kuten piirustusten luominen, tuotesuunnittelun parametrien mukauttaminen tai tiettyjen suunnittelusääntöjen soveltaminen. Sen tavoitteena on tehostaa ja helpottaa suunnittelutyötä, parantaa tuotteiden tai palveluiden laatua ja nopeuttaa tuotteiden kehitys- tai valmistusprosessia.

MIKSI SUUNNITTELUN AUTOMAATIO KANNATTAA?

Manuaalinen suunnittelu on usein hidasta, erityisesti silloin, kun suunnitellaan monimutkaisia tai asiakaskohtaisesti räätälöityjä tuotteita, ja kun suunnittelu on aikaa vievää, valmistuvat tuotteetkin markkinoille hitaammin. Mikäli tuotteeseen vielä kesken suunnittelun halutaan muutos, suunnitteluprosessi voidaan joutua aloittamaan lähes alusta. Manuaalisesti suunniteltujen tuotteiden tiedonhallinta- ja kulku on myös työlästä ja johtaa helposti epätarkkaan tai puutteelliseen dokumentointiin. Myös inhimillisten virheiden mahdollisuus kasvaa.

Suunnittelun automatisointi vähentää manuaalisen työn tarvetta, nopeuttaa suunnitteluprosessia ja parantaa tuottavuutta. Se säästää aikaa ja resursseja mahdollistaen suunnittelijoiden keskittymisen tuottavampaan työhön.


MITKÄ OVAT SUUNNITTELUN AUTOMATISOINNIN EDUT

Suunnittelukonfiguraattoreissa on usein helppokäyttöinen, intuitiivinen ja visuaalinen käyttöliittymä, joka tekee tuotteiden ja komponenttien suunnittelusta ja yhdistämisestä vaivatonta. Ne nopeuttavat suunnittelutyötä ja vähentävät inhimillisen virheen riskiä.

Suunnittelukonfiguraattorin avulla suunnittelija voi

 • säätää, muokata ja mukauttaa tuotteiden ominaisuuksia, komponentteja, värejä ja muita parametreja
 • luoda yksilöllisiä ratkaisuja eri tarpeisiin
 • nähdä reaaliaikaisen 3D-mallinnuksen ja nähdä välittömästi, miten tehtävät muutokset vaikuttavat lopputuotteen ulkonäköön ja toiminnallisuuteen
 • automatisoida osan suunnitteluprosessista ennalta määritellyillä säännöillä tai logiikalla

Suunnittelukonfiguraattorin hyödyt liiketoiminnalle:

 • tehostaa suunnittelun ja tuotannon sisäisiä prosesseja automatisoimalla toistuvia tehtäviä, jolloin suunnittelijat voivat keskittyä
 • minimoi virheet suunnittelussa ja teknisissä määrityksissä
 • voit toimittaa räätälöityjä tuotteita asiakkaillesi lyhyemmässä ajassa, saaden kilpailuetua markkinoilla.
 • Suunnitteluprosessien automatisointi johtaa resurssien optimaaliseen käyttöön, vähentäen työvoimakustannuksia ja minimoimalla tarpeen korjauksille virheiden vuoksi.

 

MITÄ OTTAA HUOMIOON VALITESSA RATKAISUJA ja RATKAISUN TOIMITTAJAA SUUNNITTELUN AUTOMAATIOON

Erilaisia suunnitteluun tarkoitettuja automaatioratkaisuja ja niiden toimittajia on markkinoilla useita.  Eri vaihtoehtojen perusteellinen arviointi kannattaa.
Muutama asia on kuitenkin hyvä pitää mielessä ratkaisua ja sen toimittajaa valitessa:

 1. Integroitavuus
  Uusien automaatioratkaisujen on toimittava ratkaisut saumattomasti olemassa olevien järjestelmien, työkalujen ja ohjelmistojen kanssa.
 2. Helppokäyttöisyys
  Parhaat ratkaisut ovat intuitiivisia ja vaativat vähän tai ei lainkaan ylimääräistä koulutusta tai opettelu
 3. Turvallisuus
  Varmista, että ratkaisu täyttää organisaatiosi tietoturva- ja tietosuojastandardit.
 4. Skaalautuvuus
  Onko suunnittelun automaatioratkaisu räätälöitävissä ja skaalautuva, jos organisaatiosi kasvaa tai tarpeet muuttuvat tulevaisuudessa.
 5. Tuki
  On tärkeää saada apua ja tukea, jos ongelmia ilmenee tai jos tarvitaan koulutusta ratkaisun käyttöönotossa.
 6. Referenssit
  Tutki muiden organisaatioiden kokemuksia ja suosituksia samanlaisia ratkaisuja käytettäessä. Tämä voi auttaa saamaan paremman käsityksen ratkaisun vahvuuksista ja heikkouksista.


SUUNNITTELUN AUTOMAATIORATKAISUN KÄYTTÖÖNOTTO

Kun yritykselle sopiva automaatiotyökalu on valittu, alkaa suunnittelun automaatiotyökalujen käyttöönottovaihde, joka vaatii huolellista suunnittelua ja vaiheittaisia toimenpiteitä. Viimeistään tässä vaiheessa on syytä tunnistaa organisaation tarpeet ja suunnitteluprosessin kipupisteet, joihin automaation odotetaan tuovan helpotusta.

Suunnittelutiimi kannattaa ottaa mukaan prosessiin jo varhaisessa vaiheessa. Käyttäjien osallistuminen auttaa tunnistamaan käytännön tarpeet ja varmistaa, että valittu työkalu sopii heidän tarpeisiinsa sekä yrityksen jo nyt käyttämään teknologiaan.  Vaikka hyvä suunnitteluohjelmisto onkin intuitiivinen ja helppokäyttöinen, riittävä koulutus suunnittelutiimille ennen varsinaista käyttöönottoa kannattaa aina, sillä se varmistaa, että he voivat ottaa sen tehokkaasti heti käyttöön.

Pilotointi ennen ratkaisun täyttä käyttöönottoa on enemmän kuin suositeltavaa. Pienemmässä mittakaavassa toteutetun pilotoinnin avulla voi helpommin arvioida valitun automaatioratkaisun toimivuutta, suorituskykyä ja käytettävyyttä. Jos pilotointi on sujunut moitteettomasti, käynnistetään automaatiotyökalujen käyttöönotto vaiheittain yksinkertaisemmista tehtävistä tai pienemmästä osasta suunnitteluprosessia ja sen jälkeen laajennetaan sen käyttöä vähitellen. Käyttöönoton edistymistä kannattaa seurata keräämällä palautetta käyttäjiltä niin tietää, onko vastannut odotuksia ja onko se tuonut odotettuja hyötyjä. Palautteen perusteella voi tehdä tarvittavia muutoksia.

Käyttöönotto ei ole yksinkertainen prosessi, mutta huolellinen suunnittelu, käyttäjien osallistaminen ja vaiheittainen lähestymistapa varmistavat sujuvan siirtymisen suunnittelun automaatiotyökalujen käyttöön.

Tuotekonfiguraattori on nopeuttanut suunnitteluprosessiamme merkittävästi ja vapauttanut arvokasta aikaa tuotesuunnitteluun. Symetrin kaltainen asiantunteva yhteistyökumppani, jonka kanssa yhteistyö toimii ja joka voi auttaa meitä sekä ideoiden että toimintamme kehittämisessä, on kullan arvoinen.”
Björn Hedin
Björn Hedin
IV Produkt

IV PRODUCT SAAVUTTAA AJANSÄÄSTÖÄ YHTENÄISILLÄ MENETELMILLÄ JA AUTOMATISOINNILLA

Johtoaseman säilyttäminen edellyttää Ruotsin johtavalta ilmastointikoneiden valmistajalta paitsi innovatiivista tuotekehitystä, myös yhdenmukaisesti ja tehokkaasti työskentelevää suunnitteluosastoa.

Kun suunnitelma on valmis, materiaaliluettelo siirtyy verkkokauppaamme automaattisesti, ilman ihmisen työpanosta. Verkkokauppa ilmoittaa sen jälkeen hinnan ja toimitusajan. Meillä on kolme keskusvarastoa, joten materiaaliluettelon on oltava virheetön. Silloin asiakkaamme saavat varmasti sen, mitä ovat tilanneet.
Torbjörn Hansen, FlexLink
Torbjörn Hansen, FlexLink

FLEXLINKIN TOIMITUKSET NOPEUTUIVAT JOPA 20 PROSENTTIA

Teollisuuden kuljetinratkaisuiden johtava toimittaja FlexLink AB halusi standardoida suunnitteluosaston toiminnan varmistaakseen, että asiakkaat saavat oikeat tuotteet aiempaa nopeammin.

Lisälukemista aiheesta

SOVELIA CONFIGURATOR

Suunnittelukonfiguraattorin avulla voi tehostaa suunnittelun ja tuotannon sisäisiä prosesseja, kun toistuvat tehtävät automatisoidaan. Suunnitteluprosessien automatisointi johtaa resurssien optimaaliseen käyttöön, vähentäen työvoimakustannuksia. 

Esitteessä kerromme, kuinka omaan teknologiaamme perustuva Sovelia Configurator voi automatisoida niin yrityksenne suunnittelun kuin myyntiprosessitkin.

Blogi

VAULT PROFESSIONAL CLIENTIN KIRJAUTUMISONGELMAN RATKAISEMINEN

08 maaliskuuta 2023

Olemme saaneet asiakkailtamme palautetta Autodesk Vault Professional Clientiin kirjautumisongelmasta. Ainakin versio 2021 ja 2023 versioissa Vault ei yhdistä palvelimeen ja antaa hyvin geneerisen error viestin: ”Error: Object reference not set to an instance of an object.” 

Lue lisää