Dekati käyttää Sovelia PLM -järjestelmää varmistaakseen saumattoman tiedonkulun aina suunnittelusta tuotantoon

Dekati

Pienhiukkasten mittauksiin erikoistunut Dekati on suunnitellut ja valmistanut jo 30 vuotta ratkaisuja erittäin vaativiin mittausolosuhteisiin. Dekati®-tuotteet on kehitetty ja valmistettu Suomessa sertifioidun ISO 9001 -laatujärjestelmän mukaisesti, ja niillä on jopa viiden vuoden takuu. Dekatin instrumenteissa ja antureissa käytetään yrityksen omaa kansainvälisillä tavaramerkeillä suojattua ja patentoitua teknologiaa. Dekatilla on edustajia lähes 40 maassa ja tuhansia asiakkaita ympäri maailmaa. Dekatin menestyksen takeena on tuotteiden virheettömyys ja kestävyys sekä ratkaisujen toimivuus olosuhteista riippumatta.  Laadukkaat tuotteet ja ratkaisut vaativat sen, että suunnittelun ja tuotannon yhteistyö on saumatonta ja ajantasainen tieto on kaikkien saatavilla oikeaan aikaan.  Dekatilla sen varmistaa ammattitaitoinen ja asiantunteva henkilöstö yhdessä Sovelia PLM:n kanssa.

Valmistavan teollisuuden yrityksillä on usein samankaltaisia tuotetiedonhallinnan haasteita, joista esimerkiksi tuotetiedon hajanaisuus, manuaalinen versiohallinta ja inhimillisen virheen mahdollisuus tiedonkulussa voivat johtaa virheisiin tuotannossa, ja virheelliset tuotteet voivat pahimmillaan päätyä jopa asiakkaalle asti.

Dekatin R&D-osastoa johtavan Ville Niemelän mukaan myös Dekatilla tiedostettiin näiden samojen tuotetiedon hallinnan haasteiden tuoma tarve digitaaliseen tuotetietojen seurantaan. Ennen PLM-ratkaisun hankkimista Dekatin suunnitteluosastolla tuotetiedot, suunnitteluversiot ja iteroinnit olivat tallessa eri suunnittelijoiden omilla koneilla tai paperiversioina ja tuotantoon tarvittavien aineistojen tuottaminen ja jakaminen vaati paljon manuaalista työtä. Vaikka Dekatilla yhteistyö suunnitteluosaston ja tuotannon välillä sujui tiedonhallinnan manuaalisuudesta huolimatta melko hyvin ja suurilta virheiltä oli vältytty, prosessien yhdenmukaistaminen koettiin kuitenkin tarpeelliseksi. Dekatilla haluttiin varmistaa, että kaikki tuotteiden suunnitteluun ja valmistukseen osallistuvat käyttävät aina uusimpia tuotteen valmistukseen tarvittavia tietoja.

”Sovelia PLM-ratkaisu on helpottanut tuotannon tiedonkulkua, kun esimerkiksi nähdään, että jossain tuotteissa on tietynlainen pumppu niin pumpun tietojen kohdalta löytyy mikä sen pumpun tarkka malli, valmistaja ja tyyppi niin tuotanto tietää heti mitä hankkia”, Niemelä toteaa.

SOVELIA PLM-RATKAISUUN PÄÄTYMINEN OLI HELPPO PÄÄTÖS

Dekatilla PLM-järjestelmä nousi säännöllisesti esiin mahdollisena ratkaisuna tuotetiedon elinkaaren keskitettyyn hallintaan.  Järjestelmien ja järjestelmätoimittajien huolelliseen harkintaan ja arviointiin päästiin, kun Dekatilla aloitti uusi tuotantopäällikkö, jolla oli aikaisempaa kokemusta PDM-järjestelmän käyttöönotosta valmistavan teollisuuden puolelta. Hänellä oli visio siitä, miten PLM-projektia lähdetään toteuttamaan ja mihin sillä pyritään.

Yhtenä tärkeimmistä kriteereistä valittaessa PLM-järjestelmää nähtiin integraatio ja tuki 3D-suunnittelujärjestelmälle. Ville Niemelä kertoo, että Symetrin Sovelia PLM valittiin melko nopeasti liiketoiminnan suunnittelu- ja tuotetiedon kokoavaksi ratkaisuksi mm. sen monipuolisten ominaisuuksien ja Symetrin mahdollistaman laajan tuen ansiosta.

AJANSÄÄSTÖÄ, SUJUVUUTTA JA TEHOKKUUTTA PROSESSEIHIN

Sovelia PLM:n käyttöönoton myötä Dekatin tuotesuunnittelun hallinta on parantunut merkittävästi. Samalla se on tehostanut yrityksen eri sidosryhmien välistä yhteistyötä ja liiketoimintaa ohjaavien prosessien sujuvuutta. Sovelian hakutyökalut mahdollistavat nopean ja luotettavan nimikkeiden ja dokumenttien löytämisen. Esimerkiksi pääkokoonpanoon liittyvät kaikki piirustukset ja osaluettelot voi nyt hakea yhdellä komennolla.

Nyt tuotedokumentit ovat helposti saatavilla, koska kaikki tarvittava tuotetieto tallentuu yhteen paikkaan. Tuotesuunnittelijat voivat helposti seurata tuotteiden ja nimikkeiden tilaa, merkitsemällä ne joko suunnittelun osalta valmiiksi tai tuotantoon hyväksytyiksi. Sovelia varmistaa myös, että yrityksen tiukat asiakirjojen laatu- ja johdonmukaisuusvaatimukset täyttyvät, ja vain ajantasaiset ja hyväksytyt osaluettelot sekä piirustukset siirtyvät tuotannon käyttöön.

”Tuotanto on äärimmäisen tyytyväinen. Muutoksiin liittyvä epävarmuus jää pois. Se korostuu ennen kaikkea silloin, kun uusia tuotteita otetaan tuotantoon. PLM poistaa epävarmuuden, kun tuotanto käy piirustukset läpi ja tiedetään varmaksi mikä piirustus ei ole ja mikä on hyväksytty tuotantoon ja se tieto ei ole vain jonkun päässä vaan jokainen näkee ruudulta, onko piirustus hyväksytty tuotantoon.” 

Ville Niemelä, R&D Director, Dekati

PLM VAIN ALKUSOITTOA PROSESSIEN MODERNISOINNILLE

Sovelia PLM:n käyttöönotto on Dekatille vasta ensiaskeleita suunnittelun ja tuotannon modernisoinnissa.  Dekati pyrkii jatkuvasti digitalisoimalla optimoimaan sisäisiä prosesseja, säästämään aikaa sekä parantamaan datan ja projektien yhtenäisyyttä ja laatua.  Dekatilla on huomattu, että Sovelia PLM:ssä on paljon ominaisuuksia, joiden potentiaalia yrityksessä ei olla osattu vielä täysin hyödyntää. Sovelia PLM-lisäosien hankinnasta on myös ollut keskustelua.

Seuraavaksi Dekatilla on edessään toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) integrointi PLM-järjestelmään, jolloin Dekati pystyy optimoimaan tuotteen koko elinkaaren hallinnan aina prosessin suunnittelusta tuotantoon ja toimitukseen.

Dekati tunnetaan laadustaan ja kyvystään valmistaa ratkaisuja erittäin vaativiin mittausolosuhteisiin. Se haluaa pysyä alansa edelläkävijänä ja tunnistaa huipputeknologian investointien ja strategisten kumppanuuksien merkityksen kasvun ja osaamisen tukemisessa.

Niemelän mukaan ”PLM-järjestelmä maksaa itsensä takaisin ihan hyvin. Se on tuonut Dekatin tuotantoon järjestelmällisyyttä ja toiminta on hallittua. Asiakkaille ja kumppaneille on myös mukavampi näyttää miten meillä homma (tuotannon tiedonkulku ja -hallinta) toimii.”

“Tiedän, että Sovelia PLM:stä ominaisuudet eivät varmasti lopu kesken.”
Ville Niemelä, R&D Director, Dekati

Haasteet

 • Yrityksessä ei ollut yhtenäistä toimintatapaa tiedonkäsittelylle
 • Ei yhtenäistä tallennuspaikkaa aineistoille
 • Oikean tiedon löytäminen oikeaan aikaan oli haasteellista
 • Viimeisimmän version varmistaminen aikaavievää
 • Haasteita kommunikaatiossa suunnittelijoiden ja tuotannon välillä
 • Virheen mahdollisuus tiedonkulussa
 • Aikaa vievä muutostenhallinta
 • Tarve tehokkaalle tuotteen elinkaarenhallinnalle

Ratkaisut

 • Sovelia PLM tuotetiedon hallintajärjestelmä optimoitiin Dekatin toimintaan sopivaksi
 • Tietoturvallinen suunnitteludokumentaation tallennus ja muokkaus
 • Älykäs ja skaalautuva tuote- ja toimitusrakenteiden hallinta ja muokkaus

Hyödyt

 • Aikaa ja vaivaa säästyy, kun kaikki tuotetieto näkyy yhdestä järjestelmästä
 • Inhimillisten virheiden riski pienenee
 • Suunnittelijoiden työaikaa vapautunut varsinaiseen suunnittelutyöhön
 • Suunnitelmien tarkastelu ja hyväksyntä helpottunut
 • Tiedot saatavissa verkkokäyttöliittymän yli mobiililaitteille
 • Suunnitelmat tarkasteltavissa automaattisesti myös 3D-malleina
 • Tuotedokumentit ovat sujuvasti saatavilla, kun kaikki tuotetieto tallentuu samaan paikkaan
 • Tilausten historiatieto tarkasti tallennettuna yhteen paikkaan ja helposti käytettävissä
Symetrin PLM-ratkaisut tehostavat liiketoimintaprosesseja yrityksen kaikissa toiminnoissa

MIKSI TUOTETIEDON HALLINTA ON NIIN TÄRKEÄÄ?

Yrityksen toiminnan kannalta tärkeää tuotetietoa kertyy päivittäin ja sitä tuottaa tai käsittelee usein suuri joukko ihmisiä mm. tuotekehityksessä, suunnittelussa, valmistuksessa, taloushallinnossa, myynnissä, huollossa, alihankkijoilla, asiakastuessa ja markkinoinnissa, jne.

Pirstaleinen ja hajautunut tuotetieto johtaa usein siihen, että tiedon keräämiseen ja jakamiseen kuluu paljon aikaa, ja osa tarvittavasta tiedosta voi olla vanhentunutta tai jopa virheellistä. Sellainen tieto johtaa ongelmiin myös tuotannossa, jollei sitä havaita ajoissa.

 

Samankaltaisia referenssejä