Naviate Zero: Vähähiilisten rakennusmateriaalien valinta vaivattomasti jo suunnitteluvaiheessa

Uudisrakentaminen vapauttaa ilmakehään merkittäviä määriä hiilidioksidia, ei pelkästään rakentamisen, vaan myös materiaalien valmistuksen, kuljetuksen ja rakennusjätteen kautta.

Naviate Zero: Vähähiilisten rakennusmateriaalien valinta vaivattomasti jo suunnitteluvaiheessa

Rocky Mountain Instituten (RMI) mukaan rakennukset aiheuttavat vuosittain vähintään 39 prosenttia energiaan liittyvistä maailmanlaajuisista hiilidioksidipäästöistä. Vähintään neljännes näistä on peräisin rakennusmateriaaleihin ja rakentamiseen liittyvistä päästöistä.

HIILIJALANJÄLJEN OPTIMOINTI HELPOSTI JO SUUNNITTELUVAIHEESSA

Erityisesti rakennusalalla ongelmana on, että meillä on usein liikaa vaihtoehtoja ja liian vähän tietoa, jotta voimme tehdä vastuullisia valintoja vaivattomasti. Esimerkiksi betonin hiilidioksidipäästöjen määrittäminen ei ole suoraviivaista: se riippuu useista muuttujista - tuotantoprosessista valmistajan sijaintiin ja betoniseoksen sisältämän tuhkan määrään. Tarkkojen laskelmien löytäminen jokaiselle näistä muuttujista voi olla turhauttavaa ja aikaa vievää.

Tämän takia lähdimme kehittämään ratkaisua, joka yksinkertaistaisi prosessia ja helpottaisi tietoon perustuvien päätösten tekemistä vähähiilisempien rakennusmateriaalien suhteen.

Kehitystyön tuloksena syntyi Naviate Zero.

MIKÄ ON NAVIATE ZERO?

Naviate Zero on lisäosa Autodesk Revitille, joka on suunniteltu optimoimaan rakennusmateriaalien CO2-päästöjä. Naviate Zerolla on pääsy laajaan kokoelmaan ympäristöselosteita (EPD) jolloin arkkitehdit, suunnittelijat ja insinöörit voivat tehdä tietoon perustuvia valintoja jo suunnittelun alkuvaiheessa.

Naviate Zeron tavoitteena on varmistaa, että suunnittelijat voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä vähähiilisempien materiaalien suhteen. Tätä varten tarvitaan tietoa ja työkaluja. Rakentamisessa ja valmistavassa teollisuudessa päätöksiin ovat historiallisesti vaikuttaneet pääasiassa hinta, aika ja saatavuus. Halusimme sisällyttää myös hiilijalanjäljen päätöksentekoprosessiin. Oikeiden tietojen vaivaton saatavuus on tässä ratkaisevan tärkeää.
Jens Kollserud, toimitusjohtaja, Symetri

MITEN NAVIATE ZERO TOIMII?

Jos käytät jo Revitiä, Naviate Zero on luonnollinen jatke. Ratkaisu on integroitu Revitin käyttöliittymään, ja siinä hyödynnetään jo tuntemiasi työkaluja ja valikkoja. Näin se toimii: 

  1. Valitse elementti mallissasi. Se voi olla seinä, lattia, katto tai mikä tahansa, jonka kanssa haluat työskennellä.
  2. Naviate Zero ehdottaa elementtiin perustuvia materiaaleja. Voit etsiä ja suodattaa materiaaleja löytääksesi sen, mitä tarvitset.
  3. Vertaile materiaaleja hiilijalanjäljen perusteella (punainen = suuri hiilijalanjälki, vihreä = pieni hiilijalanjälki).
  4. Määritä valitsemasi materiaali elementtiin. Kun materiaali on määritetty, myös EPD-tiedot tallennetaan elementtiin.
  5. Kun olet valmis, näet yhteenvedon mallisi ennustetusta kokonaishiilidioksidipäästöistä. Voit tarkastella elementin tai materiaalin mukaan.
  6. Voit viedä elementti- ja resurssimäärät vaivattomasti suoraan mallista One Click LCA:han tai tuoda tiedot Exceliin.
Keskitymme ensisijaisesti suunnittelijoihin ja käyttäjiin, jotka työskentelevät Revitillä. Tavoitteenamme on kuroa umpeen kuilu Revitillä suunnittelevien arkkitehtien ja LCA-konsulttien välillä, jotka tekevät koko elinkaariarvioinnin. Naviate Zerolla pyrimme yksinkertaistamaan tätä työnkulkua ja helpottamaan tietoon perustuvien päätösten tekemistä.
Nicolai Karved, Lead Technology Analyst, Symetri

NAVIATE ZERO JA ONE CLICK LCA

Naviate Zero auttaa optimoimaan rakennuksen hiilijalanjälkeä elinkaaren alussa, tuotevaiheessa A1-A3. Kun tarvitset elinkaariarvioinnin koko rakennuksen elinkaaren ajalta, ratkaisu on One Click LCA.

One Click LCA:lla teet laskelmat myös rakentamisen, käyttö- ja purkuvaiheen ja elinkaaren jälkeiseltä ajalta. Ratkaisu auttaa luotettavien, koko rakennuksen elinkaariarvioiden tekemisessä nopeasti ja vaivattomasti. One Click LCA:lla suoritat elinkaariarviointeja, elinkaarikustannusten laskentaa, suunnittelet vähäpäästöisempiä ja kiertotaloutta tukevia projekteja sekä saavutat sertifioinnit, joita vastuullinen rakentaminen vaatii.

 

Blogi

Automatisoi suunnittelun toistuvat työvaiheet

27 helmikuuta 2024

Suunnittelun automatisointi vähentää manuaalisen työn tarvetta, nopeuttaa suunnitteluprosessia ja parantaa tuottavuutta. Se säästää aikaa ja resursseja mahdollistaen suunnittelijoiden keskittymisen tuottavampaan työhön.

Lue lisää
Blogi

VAULT PROFESSIONAL CLIENTIN KIRJAUTUMISONGELMAN RATKAISEMINEN

08 maaliskuuta 2023

Olemme saaneet asiakkailtamme palautetta Autodesk Vault Professional Clientiin kirjautumisongelmasta. Ainakin versio 2021 ja 2023 versioissa Vault ei yhdistä palvelimeen ja antaa hyvin geneerisen error viestin: ”Error: Object reference not set to an instance of an object.” 

Lue lisää